Psalms 2

PSALM 2

Nations Gather against The LORD

ψαλμός τω Δαυίδ

ινατί εφρύαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επιτοαυτό κατά του κυρίου και κατά του χριστού αυτού διαρρήξωμεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψωμεν αφ΄ ημών τον ζυγόν αυτών ο κατοικών εν ουρανοίς εκγελάσεται αυτούς και ο κύριος εκμυκτηριεί αυτούς τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού ταράξει αυτούς εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ΄ αυτού επί Σιών όρος το άγιον αυτού διαγγέλλων το πρόσταγμα κυρίου κύριος είπε προς με υιός μου ει συ εγώ σήμερον γεγέννηκά σε αίτησαι παρ΄ εμού και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσίν σου τα πέρατα της γης ποιμανείς αυτούς εν ράβδω σιδηρά ως σκεύη κεραμέως συντρίψεις αυτούς 10 και νυν βασιλείς σύνετε παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες την γην 11 δουλεύσατε τω κυρίω εν φόβω και αγαλλιάσθε αυτώ εν τρόμω 12 δράξασθε παιδείας μήποτε οργισθή κύριος και απολείσθε εξ οδού δικαίας όταν εκκαυθή εν τάχει ο θυμός αυτού μακάριοι πάντες οι πεποιθότες επ΄ αυτώ
Copyright information for ABPGRK