Psalms 25

PSALM 25

The LORD is Truth and Mercy

ψαλμός τω Δαυίδ

1προς σε κύριε ήρα την ψυχήν μου 2ο θεός μου επί σοι πέποιθα μη καταισχυνθείην εις τον αιώνα μηδέ καταγελάσατωσάν με οι εχθροί μου 3και γαρ πάντες οι υπομένοντές σε ου μη καταισχυνθώσιν αισχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενής 4τας οδούς σου κύριε γνώρισόν μοι και τας τρίβους σου δίδαξόν με 5οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με ότι συ ει ο θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέραν 6μνήσθητι των οικτιρμών σου κύριε και τα ελέη σου ότι από του αιώνός εισιν 7αμαρτίας νεότητός μου και αγνοίας μου μη μνησθής κατά το έλεός σου μνήσθητί μου συ ένεκεν της χρηστότητός σου κύριε 8χρηστός και ευθής ο κύριος διά τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδώ 9οδηγήσει πραείς εν κρίσει διδάξει πραείς οδούς αυτού 10πάσαι αι οδοί κυρίου έλεος και αλήθεια τοις εκζητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού 11ένεκεν του ονόματός σου κύριε και ιλάσθητι τη αμαρτία μου πολλή γαρ εστι 12τις εστιν άνθρωπος ο φοβούμενος τον κύριον νομοθετήσει αυτώ εν οδώ η ηρετίσατο 13η ψυχή αυτού εν αγαθοίς αυλισθήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην 14κραταίωμα κύριος των φοβουμένων αυτόν και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτοίς 15οι οφθαλμοί μου διαπαντός προς τον κύριον ότι αυτός εκσπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου 16επίβλεψον επ΄ εμέ και ελέησόν με ότι μονογενής και πτωχός ειμι εγώ 17αι θλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με 18ίδε την ταπείνωσίν μου και τον κόπον μου και άφες πάσας τας αμαρτίας μου 19ίδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησάν με 20φύλαξον την ψυχήν μου και ρύσαί με μη καταισχυνθείην ότι ήλπισα επί σε 21άκακοι και ευθείς εκολλώντό μοι ότι υπέμεινά σε κύριε 22λύτρωσαι ο θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού
Copyright information for ABPGRK