Psalms 26

PSALM 26

The LORD Sets the Hearts on Fire

ψαλμός τω Δαυίδ

1κρίνόν με κύριε ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί τω κυρίω ελπίζων ου μη ασθενήσω 2δοκίμασόν με κύριε και πείρασόν με πύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδίαν μου 3ότι το έλεός σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου 4ουκ εκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος και μετά παρανομούντων ου μη εισέλθω 5εμίσησα εκκλησίαν πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθίσω 6νίψομαι εν αθώοις τας χείράς μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου κύριε 7του ακούσαί με φωνής αινέσεώς σου και διηγήσασθαι πάντα τα θαυμάσιά σου 8κύριε ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξης σου 9μη συναπολέσης μετά ασεβών την ψυχήν μου και μετά ανδρών αιμάτων την ζωήν μου 10ων εν χερσίν αι ανομίαι η δεξιά αυτών επλήσθη δώρων 11εγώ δε εν ακακία μου επορεύθην λύτρωσαί με και ελέησόν με 12ο πους μου έστη εν ευθύτητι εν εκκλησίαις ευλογήσω σε κύριε
Copyright information for ABPGRK