Psalms 27

PSALM 27

Seek the Face of The LORD

ψαλμός τω Δαυίδ προ του χρισθήναι

κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου τίνα φοβηθήσομαι κύριος υπερασπιστής της ζωής μου από τίνος δειλιάσω εν τω εγγίζειν επ΄ εμέ κακούντας του φαγείν τας σάρκας μου οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου αυτοί ησθένησαν και έπεσον εάν παρατάξηται επ΄ εμέ παρεμβολή ου φοβηθήσεται η καρδία μου εάν επαναστή επ΄ εμέ πόλεμος εν ταύτη εγώ ελπίζω μίαν ητησάμην παρά κυρίου ταύτην ζητήσω του κατοικείν με εν οίκω κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου του θεωρείν με την τερπνότητα κυρίου και επισκέπτεσθαι τον ναόν τον άγιον αυτού ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλήν μου επ΄ εχθρούς μου εκύκλωσα και έθυσα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αινέσεως και αλαλαγμού άσω και ψαλώ τω κυρίω εισάκουσον κύριε της φωνής μου ης εκέκραξα ελέησόν με και εισάκουσόν μου σοι είπεν η καρδία μου κύριον ζητήσω εξεζήτησά σε το πρόσωπόν μου το πρόσωπόν σου κύριε ζητήσω μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ΄ εμού και μη εκκλίνης εν οργή από του δούλου σου βοηθός μου γενού μη αποσκορακίσης με και μη εγκαταλίπης με και μη υπερίδης με ο θεός ο σωτήρ μου 10 ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλιπόν με ο δε κύριος προσελάβετό με 11 νομοθέτησόν με κύριε εν τη οδώ σου και οδήγησόν με εν τρίβω ευθεία ένεκα των εχθρών μου 12 μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με ότι επανέστησάν μοι μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή 13 πιστεύω του ιδείν τα αγαθά κυρίου εν γη ζώντων 14 υπόμεινον τον κύριον ανδρίζου και κραταιούσθω η καρδία σου και υπόμεινον τον κύριον
Copyright information for ABPGRK