Psalms 46

PSALM 46

The LORD is a Helper in Our Afflictions

εις το τέλος υπέρ των υιών Κορέ υπέρ των κρυφίων ψαλμός

1ο θεός ημών καταφυγή και δύναμις βοηθός εν θλίψεσι ταις ευρούσαις ημάς σφόδρα 2διά τούτο ου φοβηθησόμεθα εν τω ταράσσεσθαι την γην και μετατίθεσθαι όρη εν καρδίαις θαλασσών 3ήχησαν και εταράχθησαν τα ύδατα αυτών εταράχθησαν τα όρη εν τη κραταιότητι αυτού 4του ποταμού τα ορμήματα ευφραίνουσι την πόλιν του θεού ηγίασε το σκήνωμα αυτού ο ύψιστος 5ο θεός εν μέσω αυτής και ου σαλευθήσεται βοηθήσει αυτή ο θεός το προς πρωϊ πρωϊ 6εταράχθησαν έθνη έκλιναν βασιλείαι έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος εσαλεύθη η γη 7κύριος των δυνάμεων μεθ΄ ημών αντιλήπτωρ ημών ο θεός Ιακώβ 8δεύτε και ίδετε τα έργα του θεού α έθετο τέρατα επί της γης 9ανταναιρών πολέμους μέχρι των περάτων της γης τόξον συντρίψει και συγκλάσει όπλον και θυρεούς κατακαύσει εν πυρί 10σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ ειμι ο θεός υψωθήσομαι εν τοις έθνεσιν υψωθήσομαι εν τη γη 11κύριος των δυνάμεων μεθ΄ ημών αντιλήπτωρ ημών ο θεός Ιακώβ
Copyright information for ABPGRK