Psalms 50

PSALM 50

The Earth is The LORD's

ψαλμός τω Ασάφ

ο θεός θεών κύριος ελάλησε και εκάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών εκ Σιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού ο θεός εμφανώς ήξει ο θεός ημών και ου παρασιωπήσεται πυρ ενώπιον αυτού καυθήσεται και κύκλω αυτού καταιγίς σφόδρα προσκαλέσεται τον ουρανόν άνω και την γην διακρίναι τον λαόν αυτού συναγάγετε αυτώ τους οσίους αυτού τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επί θυσίας και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο θεός κριτής εστιν άκουσον λαός μου και λαλήσω σοι Ισραήλ και διαμαρτύρομαί σοι ο θεός ο θεός σου ειμί εγώ ουκ επί ταις θυσίαις σου ελέγξω σε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστί διαπαντός ου δέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους ουδέ εκ των ποιμνίων σου χιμάρους 10 ότι εμά εστι πάντα τα θηρία του αγρού κτήνη εν τοις όρεσι και βόες 11 έγνωκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού μετ΄ εμού εστιν 12 εάν πεινάσω ου μη σοι είπω εμή γαρ εστιν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής 13 μη φάγομαι κρέα ταύρων η αίμα τράγων πίομαι 14 θύσον τω θεώ θυσίαν αινέσεως και απόδος τω υψίστω τας ευχάς σου 15 και επικάλεσαί με εν ημέρα θλίψεώς και εξελούμαί σε και δοξάσεις με 16 τω δε αμαρτωλώ είπεν ο θεός ινατί συ διηγή τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκην μου διά στόματός σου 17 συ δε εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω 18 ει εθεώρεις κλέπτην συνέτρεχες αυτώ και μετά μοιχού την μερίδα σου ετίθεις 19 το στόμα σου επλεόνασε κακίαν και η γλώσσά σου περιέπλεκε δολιότητας 20 καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλεις και κατά του υιόυ της μητρός σου ετίθεις σκάνδαλον 21 ταύτα εποίησας και εσίγησα υπέλαβες ανομίαν ότι έσομαί σοι όμοιος ελέγξω σε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τας αμαρτίας σου 22 σύνετε δη ταύτα οι επιλανθανόμενοι του θεού μήποτε αρπάση και ου μη η ο ρυόμενος 23 θυσία αινέσεως δοξάσει με και εκεί οδός η δείξω αυτώ το σωτήριόν μου
Copyright information for ABPGRK