Psalms 52

PSALM 52

God Demolishes the Deceitful

εις το τέλος συνέσεως τω Δαυίδ εν τω ελθείν Δωήκ τον Ιδουμαίον και αναγγείλαι τω Σαούλ και ειπείν αυτώ ήλθε Δαυίδ εις τον οίκον Αβιμέλεχ

τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός ανομίαν όλην την ημέραν αδικίαν ελογίσατο η γλώσσά σου ωσεί ξυρόν ηκονημένον εποίησας δόλον ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθωσύνην αδικίαν υπέρ το λαλήσαι δικαιοσύνην ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού γλώσσαν δολίαν διά τούτο ο θεός καθέλοι σε εις τέλος εκτίλαι σε και μεταναστεύσαι σε από σκηνώματός σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ΄ αυτόν γελάσονται και ερούσιν ιδού άνθρωπος ος ουκ έθετο τον θεόν βοηθόν αυτού αλλ΄ επήλπισεν επί το πλήθει του πλούτου αυτού και ενεδυναμώθη επί τη ματαιότητι αυτού εγώ δε ωσεί ελαία κατάκαρπος εν τω οίκω του θεού ήλπισα επί το έλεος του θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος εξομολογήσομαί σοι εις τον αιώνα ότι εποίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι χρηστόν εναντίον των οσίων σου
Copyright information for ABPGRK