Psalms 54

PSALM 54

God Helps Me

εις το τέλος εν ύμνοις συνέσεως τω Δαυίδ εν τω ελθείν τους Ζιφαίους και ειπείν τω Σαούλ ουκ ιδού Δαυίδ κέκρυπται παρ΄ ημίν

ο θεός εν τω όνοματί σου σώσόν με και εν τη δυνάμει σου κρίνόν με ο θεός εισάκουσον της προσευχής μου ενώτισαι τα ρήματα του στόματός μου ότι αλλότριοι επανέστησαν επ΄ εμέ και κραταιοί εζήτησαν την ψυχήν μου και ου προέθεντο τον θεόν ενώπιον αυτών ιδού γαρ ο θεός βοηθεί μοι και ο κύριος αντιλήπτωρ της ψυχής μου αποστρέψει τα κακά τοις εχθροίς μου εν τη αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς εκουσίως θύσω σοι εξομολογήσομαι τω όνοματί σου κύριε ότι αγαθόν ότι εκ πάσης θλίψεως ερρύσω με και εν τοις εχθροίς μου επείδεν ο οφθαλμός μου
Copyright information for ABPGRK