Psalms 55

PSALM 55

Betrayal by a Friend

εις το τέλος εν ύμνοις συνέσεως τω Ασάφ

1ενώτισαι ο θεός την προσευχήν μου και μη υπερίδης την δέησίν μου 2πρόσχες μοι και εισάκουσόν μου ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και εταράχθην 3από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού ότι εξέκλιναν επ΄ εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μοι 4η καρδία μου εταράχθη εν εμοί και δειλία θανάτου επέπεσεν επ΄ εμέ 5φόβος και τρόμος ήλθεν επ΄ εμέ και εκάλυψέ με σκότος 6και είπα τις δώσει μοι πτέρυγας ωσεί περιστεράς και πετασθήσομαι και καταπαύσω 7ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και ηυλίσθην εν τη ερήμω 8προσεδεχόμην τον σώζοντά με από ολιγοψυχίας και καταιγίδος 9καταπόντισον κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδον ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλει 10ημέρας και νυκτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και πόνος εν μέσω αυτής 11και αδικία και ουκ εξέλιπεν εκ των πλατειών αυτής τόκος και δόλος 12ότι ει εχθρός ωνείδισέ με υπήνεγκα αν και ει ο μισών με επ΄ εμέ εμεγαλορρημόνησεν εκρύβην αν απ΄ αυτού 13συ δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμών μου και γνωστέ μου 14ος επιτοαυτό εγλύκανας εδέσματα εν τω οίκω του θεού επορεύθημεν εν ομονοία 15ελθέτω δε θάνατος επ΄ αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες ότι πονηρία εν ταις παροικίαις αυτών εν μέσω αυτών 16εγώ προς τον θεόν εκέκραξα και ο κύριος εισήκουσέ μου 17εσπέρας και πρωϊ και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσεται της φωνής μου 18λυτρώσεται εν ειρήνη την ψυχήν μου από των εγγιζόντων μοι ότι εν πολλοίς ήσαν συν εμοί 19εισακούσεται ο θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχων προ των αιώνων διάψαλμα ου γαρ εστιν αυτοίς αντάλλαγμα ότι ουκ εφοβήθησαν τον θεόν 20εξέτεινε την χείρα αυτού εν τω αποδιδόναι εβεβήλωσαν την διαθήκην αυτού 21διεμερίσθησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγγισαν αι καρδίαι αυτών ηπαλύνθησαν οι λόγοι αυτού υπέρ έλαιον και αυτοί εισι βολίδες 22επίρριψον επί κύριον την μέριμνάν σου και αυτός σε διαθρέψει ου δώσει εις τον αιώνα σάλον τω δικαίω 23συ δε ο θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς άνδρες αιμάτων και δολιότητος ου μη ημισεύσωσι τας ημέρας αυτών εγώ δε κύριε ελπιώ επί σε
Copyright information for ABPGRK