Psalms 72

PSALM 72

The LORD Dominates All

εις Σολομών ψαλμός τω Δαυίδ

1ο θεός το κρίμά σου τω βασιλεί δος και την δικαιοσύνην σου τω υιώ του βασιλέως 2κρίνειν τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίσει 3αναλαβέτω τα όρη ειρήνην τω λαώ και οι βουνοί δικαιοσύνην 4κρινεί τους πτωχούς του λαού και σώσει τους υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην 5και συμπαραμενεί τω ηλίω και προ της σελήνης γενεάς γενεών 6καταβήσεται ως υετός επί πόκον και ωσεί σταγόνες στάζουσαι επί την γην 7ανατελεί εν ταις ημέραις αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως ου ανταναιρεθή η σελήνη 8και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης 9ενώπιον αυτού προπεσούνται Αιθίοπες και οι εχθροί αυτού χουν λείξουσι 10βασιλείς Θαρσείς και αι νήσοι δώρα προσοίσουσι βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι 11και προσκυνήσουσιν αυτώ πάντες οι βασιλείς της γης πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτώ 12ότι ερρύσατο πτωχόν εκ δυνάστου και πένητα ω ουχ υπήρχε βοηθός 13φείσεται πτωχού και πένητος και ψυχάς πενήτων σώσει 14εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσεται τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών 15και ζήσεται και δοθήσεται αυτώ εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν 16έσται στήριγμα εν τη γη επ΄ άκρων των ορέων υπεραρθήσεται υπέρ τον Λίβανον ο καρπός αυτού και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ωσεί χόρτος της γης 17έσται το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας προ του ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και ενευλογηθήσονται εν αυτώ πάσαι αι φυλαί της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν 18ευλογητός κύριος ο θεός του Ισραήλ ο ποιών θαυμάσια μόνος 19και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσεται της δόξης αυτού πάσα η γη γένοιτο γένοιτο 20εξέλιπον οι ύμνοι Δαυίδ του υιόυ Ιεσσαί
Copyright information for ABPGRK