Psalms 72

PSALM 72

The LORD Dominates All

εις Σολομών ψαλμός τω Δαυίδ

ο θεός το κρίμά σου τω βασιλεί δος και την δικαιοσύνην σου τω υιώ του βασιλέως κρίνειν τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίσει αναλαβέτω τα όρη ειρήνην τω λαώ και οι βουνοί δικαιοσύνην κρινεί τους πτωχούς του λαού και σώσει τους υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί τω ηλίω και προ της σελήνης γενεάς γενεών καταβήσεται ως υετός επί πόκον και ωσεί σταγόνες στάζουσαι επί την γην ανατελεί εν ταις ημέραις αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως ου ανταναιρεθή η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης ενώπιον αυτού προπεσούνται Αιθίοπες και οι εχθροί αυτού χουν λείξουσι 10 βασιλείς Θαρσείς και αι νήσοι δώρα προσοίσουσι βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι 11 και προσκυνήσουσιν αυτώ πάντες οι βασιλείς της γης πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτώ 12 ότι ερρύσατο πτωχόν εκ δυνάστου και πένητα ω ουχ υπήρχε βοηθός 13 φείσεται πτωχού και πένητος και ψυχάς πενήτων σώσει 14 εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσεται τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών 15 και ζήσεται και δοθήσεται αυτώ εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν 16 έσται στήριγμα εν τη γη επ΄ άκρων των ορέων υπεραρθήσεται υπέρ τον Λίβανον ο καρπός αυτού και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ωσεί χόρτος της γης 17 έσται το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας προ του ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και ενευλογηθήσονται εν αυτώ πάσαι αι φυλαί της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν 18 ευλογητός κύριος ο θεός του Ισραήλ ο ποιών θαυμάσια μόνος 19 και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσεται της δόξης αυτού πάσα η γη γένοιτο γένοιτο 20 εξέλιπον οι ύμνοι Δαυίδ του υιόυ Ιεσσαί
Copyright information for ABPGRK