Psalms 74

PSALM 74

Forget Not Your Servants, O LORD

συνέσεως τω Ασάφ

ο θεός ινατί απώσω εις τέλος ωργίσθη ο θυμός σου επί πρόβατα νομής σου μνήσθητι της συναγωγής σου ης εκτήσω απ΄ αρχής ελυτρώσω ράβδον κληρονομίας σου όρος Σιών τούτο ο κατεσκήνωσας εν αυτώ έπαρον τας χείράς σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος όσα επονηρεύσατο ο εχθρός εν τω αγίω σου και ενεκαυχήσαντο οι μισούντές σε εν μέσω της εορτής σου έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν ως εις την έξοδον υπεράνω ως εν δρυμώ ξύλων αξίναις εξέκοψαν τας θύρας αυτής επιτοαυτό εν πελέκει και λαξευτηρίω κατέρραξαν αυτήν ενεπύρισαν εν πυρί το αγιαστήριόν σου εις την γην εβεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου είπαν εν τη καρδία αυτών αι συγγένεια αυτών επιτοαυτό δεύτε και καταπαύσωμεν πάσας τας εορτάς του θεού από της γης τα σημεία ημών ουκ είδομεν ουκ έστιν έτι προφήτης και ημάς ου γνώσεται έτι 10 έως πότε ο θεός ονειδιεί ο εχθρός παροξυνεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος 11 ινατί αποστρέφεις την χείρά σου και την δεξιάν σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος 12 ο δε θεός βασιλεύς ημών προ αιώνος ειργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης 13 συ εκραταίωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν συ συνέτριψας τας κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος 14 συ συνέθλασας τας κεφαλάς του δράκοντος έδωκας αυτόν βρώμα λαοίς τοις Αιθίοψι 15 συ διέρρηξας πηγάς και χειμάρρους συ εξήρανας ποταμούς ηθάμ 16 ση εστιν η ημέρα και ση εστιν η νυξ συ κατηριτίσω φαύσιν και ήλιον 17 συ εποίησας πάντα τα όρια της γης θέρος και έαρ συ έπλασας αυτά 18 μνήσθητι ταύτης εχθρός ωνείδισε τον κύριον και λαός άφρων παρώξυνε το όνομά σου 19 μη παραδώς τοις θηρίοις ψυχήν εξομολογουμένην σοι των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλος 20 επίβλεψον εις την διαθήκην σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών 21 μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος κατησχυμμένος πτωχός και πένης αινέσουσι το όνομά σου 22 ανάστα ο θεός δίκασον την δίκην σου μνήσθητι του ονειδισμού σου του υπό άφρονος όλην την ημέραν 23 μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός
Copyright information for ABPGRK