Psalms 76

PSALM 76

Acknowledge The LORD

εις το τέλος εν ύμνοις ψαλμός τω Ασάφ ωδή προς τον Ασσύριον

1γνωστός εν τη Ιουδαία ο θεός εν τω Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού 2και εγενήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών 3εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλον και ρομφαίαν και πόλεμον 4φωτίζεις συ θαυμαστώς από ορέων αιωνίων 5εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι τη καρδία ύπνωσαν ύπνον αυτών και ουχ εύρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου ταις χερσίν αυτών 6από επιτιμήσεώς σου ο θεός Ιακώβ ενύσταξαν οι επιβεβηκότες τοις ίπποις 7συ φοβερός ει και τις αντιστήσεταί σοι από πότε η οργή σου 8εκ του ουρανού ηκούτισας κρίσιν γη εφοβήθη και ησύχασεν 9εν τω αναστήναι εις κρίσιν τον θεόν του σώσαι πάντας τους πραείς τη γης διάψαλμα 10ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσεταί σοι και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσει σοι 11εύξασθε και απόδοτε κυρίω τω θεώ ημών πάντες οι κύκλω αυτού οίσουσι δώρα 12τω φοβερώ και αφαιρουμένω πνεύματα αρχόντων φοβερώ παρά τοις βασιλεύσι της γης
Copyright information for ABPGRK