Psalms 8

PSALM 8

The LORD is Wonderful

εις το τέλος υπέρ των ληνών ψαλμός τω Δαυίδ

1κύριε ο κυριός ημών ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών 2εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον ένεκα των εχθρών σου του καταλύσαι εχθρόν και εκδικητήν 3ότι όψομαι τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου σελήνην και αστέρας α συ εθεμελίωσας 4τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνήσκη αυτού η υιός ανθρώπου ότι επισκέπτη αυτόν 5ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ΄ αγγέλους δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν 6και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού 7πρόβατα και βόας απάσας έτι δε και τα κτήνη του πεδίου 8τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης τα διαπορεύομενα τρίβους θαλασσών 9κύριε ο κυριός ημών ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη
Copyright information for ABPGRK