Psalms 83

PSALM 83

The LORD Reigns Over His Enemies

ωδη ψαλμού τω Ασάφ

ο θεός τις ομοιωθήσεταί σοι μη σιγήσης μηδέ καταπραύνης ο θεός ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούντές σε ήραν κεφαλήν επί τον λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην και εβουλεύσαντο κατά των αγίων σου είπαν δεύτε και εξολοθρεύσωμεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνησθή το όνομα Ισραήλ έτι ότι εβουλεύσαντο εν ομονοία επιτοαυτό κατά σου διαθήκην διέθεντο τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και οι Ισμαηλίται Μωάβ και οι Αγαρηνοί Γεβάλ και Αμμών και Αμαλήκ αλλόφυλοι μετά των κατοικούντων Τύρον και γαρ και Ασσούρ συμπαρεγένετο μετ΄ αυτών εγενήθησαν εις αντίληψιν τοις υιοίς Λωτ διάψαλμα ποίησον αυτοίς ως τη Μαδιάμ και τω Σισάρα ως τω Ιαβίμ εν τω χειμάρρω Κισών 10 εξωλοθρεύθησαν εν Αενδώρ εγενήθησαν ωσεί κόπρος τη γη 11 θου τους άρχοντας αυτών ως τον Ωρήβ και Ζηβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν πάντας τους άρχοντας αυτών 12 οίτινες είπον κληρονομήσωμεν εαυτοίς το αγιαστήριον του θεού 13 ο θεός μου θου αυτούς ως τροχόν ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου 14 ωσεί πυρ ο διαφλέξει δρυμόν ωσεί φλοξ η κατακαύσει όρη 15 ούτως καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδι σου και εν τη οργή σου ταράξεις αυτούς 16 πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου κύριε 17 αισχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέσθωσαν 18 και γνώτωσαν ότι όνομά σοι κύριος συ μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην
Copyright information for ABPGRK