Psalms 83

PSALM 83

The LORD Reigns Over His Enemies

ωδη ψαλμού τω Ασάφ

1ο θεός τις ομοιωθήσεταί σοι μη σιγήσης μηδέ καταπραύνης ο θεός 2ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούντές σε ήραν κεφαλήν 3επί τον λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην και εβουλεύσαντο κατά των αγίων σου 4είπαν δεύτε και εξολοθρεύσωμεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνησθή το όνομα Ισραήλ έτι 5ότι εβουλεύσαντο εν ομονοία επιτοαυτό κατά σου διαθήκην διέθεντο 6τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και οι Ισμαηλίται Μωάβ και οι Αγαρηνοί 7Γεβάλ και Αμμών και Αμαλήκ αλλόφυλοι μετά των κατοικούντων Τύρον 8και γαρ και Ασσούρ συμπαρεγένετο μετ΄ αυτών εγενήθησαν εις αντίληψιν τοις υιοίς Λωτ διάψαλμα 9ποίησον αυτοίς ως τη Μαδιάμ και τω Σισάρα ως τω Ιαβίμ εν τω χειμάρρω Κισών 10εξωλοθρεύθησαν εν Αενδώρ εγενήθησαν ωσεί κόπρος τη γη 11θου τους άρχοντας αυτών ως τον Ωρήβ και Ζηβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν πάντας τους άρχοντας αυτών 12οίτινες είπον κληρονομήσωμεν εαυτοίς το αγιαστήριον του θεού 13ο θεός μου θου αυτούς ως τροχόν ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου 14ωσεί πυρ ο διαφλέξει δρυμόν ωσεί φλοξ η κατακαύσει όρη 15ούτως καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδι σου και εν τη οργή σου ταράξεις αυτούς 16πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου κύριε 17αισχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέσθωσαν 18και γνώτωσαν ότι όνομά σοι κύριος συ μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην
Copyright information for ABPGRK