Psalms 9

PSALM 9

The LORD Abides unto the Eon

εις το τέλος υπέρ των κρυφίων του υιόυ ψαλμός τω Δαυίδ

εξομολογήσομαί σοι κύριε εν όλη καρδία μου διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσιά σου ευφρανθήσομαι και αγαλλιάσομαι εν σοι ψάλω τω ονόματί σου ύψιστε εν τω αποστραφήναι τον εχθρόν μου εις τα οπίσω ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου ότι εποίησας την κρίσιν μου και την δίκην μου εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην επετίμησας έθνεσι και απώλετο ο ασεβής το όνομα αυτού εξήλειψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος του εχθρού εξέλιπον αι ρομφαίαι εις τέλος και πόλεις καθείλες απώλετο το μνημόσυνον αυτού μετ΄ ήχου και ο κύριος εις τον αιώνα μένει ητοίμασεν εν κρίσει τον θρόνον αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένην εν δικαιοσύνη κρινεί λαούς εν ευθύτητι και εγένετο κύριος καταφυγή τω πένητι βοηθός εν ευκαιρίαις εν θλίψεσι 10 και ελπισάτωσαν επί σοι οι γινώσκοντες το όνομά σου ότι ουκ εγκατέλιπες τους εκζητούντάς σε κύριε 11 ψάλατε τω κυρίω τω κατοικούντι εν Σιών αναγγείλατε εν τοις έθνεσι τα επιτηδεύματα αυτού 12 ότι ο εκζητών τα αίματα αυτών εμνήσθη ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων 13 ελέησόν με κύριε ίδε την ταπείνωσίν μου εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου 14 όπως αν εξαγγείλω πάσας τας αινέσεις σου εν ταις πύλαις της θυγατρός Σιών αγαλλιασόμεθα επί τω σωτηρίω σου 15 ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά η εποίησαν εν παγίδι ταύτη η έκρυψαν συνελήφθη ο πους αυτών 16 γινώσκεται κύριος κρίματα ποιών εν τοις έργοις των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός ωδή 17 αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον άδην πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του θεού 18 ότι ουκ εις τέλος επιλησθήσεται ο πτωχός η υπομονή των πενήτων ουκ απολείται εις τέλος 19 ανάστηθι κύριε μη κραταιούσθω άνθρωπος κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου 20 κατάστησον κύριε νομοθέτην επ΄ αυτούς γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποί εισι
Copyright information for ABPGRK