Psalms 90

PSALM 90

The LORD is Unto the Eons

προσευχή Μωυσή ανθρώπου του θεού

κύριε καταφυγή εγενήθης ημίν εν γενεά και γενεά προ του όρη γενηθήναι και πλασθήναι την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος συ ει μη αποστρέψης άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας επιστρέψατε υιοί ανθρώπων ότι χίλια έτη εν οφθαλμοίς σου κύριε ως ημέρα η εχθές ήτις διήλθε και φυλακή εν νυκτί τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται τοπρωϊ ωσεί χλόη παρέλθοι τοπρωϊ ανθήσαι και παρέλθοι το εσπέρας αποπέσοι σκληρυνθείη και ξηρανθείη ότι εξελίπομεν εν τη οργή σου και εν τω θυμώ σου εταράχθημεν έθου τας ανομίας ημών εναντίον σου ο αιών ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου ότι πάσαι αι ημέραι ημών εξέλιπον και εν τη οργή σου εξελίπομεν τα έτη ημών ωσεί αράχνη εμελέτων 10 αι ημέραι των ετών ημών εν αυτοίς εβδομήκοντα έτη εάν δε εν δυναστείαις ογδοήκοντα έτη και το πλείον αυτών κόπος και πόνος ότι επήλθε πραότης εφ΄ ημάς και παιδευθησόμεθα 11 τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμόν σου εξαριθμήσασθαι 12 την δεξιάν σου ούτως γνώρισόν μοι και τους πεπαιδευμένους τη καρδία εν σοφία 13 επίστρεψον κύριε έως πότε και παρακλήθητι επί τοις δούλοις σου 14 ενεπλήσθημεν τοπρωϊ του ελέους σου κύριε και ηγαλλιασάμεθα και ευφράνθημεν εν πάσαις ταις ημεραις ημών 15 ευφρανθείημεν ανθ΄ ων ημερών εταπείνωσας ημάς ετών ων είδομεν κακά 16 και ίδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους υιούς αυτών 17 και έστω η λαμπρότης κυρίου του θεού ημών εφ΄ ημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφ΄ ημάς και το έργον των χειρών ημών κατεύθυνον
Copyright information for ABPGRK