Psalms 98

PSALM 98

The LORD Reveals His Justice

ψαλμός τω Δαυίδ

1άσατε τω κυρίω άσμα καινόν ότι θαυμαστά εποίησεν ο κύριος έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο άγιος αυτού 2εγνώρισε κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού 3εμνήσθη του ελέους αυτού τω Ιακώβ και της αληθείας αυτού τω οίκω Ισραήλ είδοσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του θεού ημών 4αλαλάξατε τω θεώ πάσα η γη άσατε και αγαλλιάσθε και ψάλατε 5ψάλατε τω κυρίω εν κιθάρα εν κιθάρα και φωνή ψαλμού 6εν σάλπιγξιν ελαταίς και φωνή σάλπιγγος κερατίνης αλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως κυρίου 7σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή 8ποταμοί κροτήσουσι χειρί επιτοαυτό τα όρη αγαλλιάσονται απο προσώπου κυρίου ότι έρχεται 9ότι ήκει κρίναι την γην κρινεί την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητι
Copyright information for ABPGRK