Psalms 99

PSALM 99

The LORD is Holy

ψαλμός τω Δαυίδ

1ο κύριος εβασίλευσεν οργιζέσθωσαν λαοί ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθήτω η γη 2κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστιν επί πάντας τους λαούς 3εξομολογησάσθωσαν τω ονόματί σου τω μεγάλω ότι φοβερόν και άγιόν εστι 4και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά συ ητοίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ συ εποίησας 5υψούτε κύριον τον θεόν ημών και προσκυνείτε τω υποποδίω των ποδών αυτού ότι άγιός εστι 6Μωυσής και Ααρών εν τοις ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν τοις επικαλουμένοις το όνομα αυτού επεκαλούντο τον κύριον και αυτός εισήκουεν αυτών 7εν στύλω νεφέλης ελάλει προς αυτούς ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού α έδωκεν αυτοίς 8κύριε ο θεός ημών συ επήκουες αυτών ο θεός συ ευίλατος εγίνου αυτοίς και εκδικών επί πάντα τα επιτηδεύματα αυτών 9υψούτε κύριον τον θεόν ημών και προσκυνείτε εις όρος άγιον αυτού ότι άγιος κύριος ο θεός ημών
Copyright information for ABPGRK