Revelation of John 14

CHAPTER 14

144,000

1και είδον και ιδού αρνίον εστηκός επί το όρος Σιών και μετ΄ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες έχουσαι το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών 2και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης και η φωνή ην ήκουσα ως κιθαρωδών κιθαριζόντων εν ταις κιθάραις αυτών 3και άδουσιν ωδήν καινήν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδείς ηδύνατο μαθείν την ωδήν ει μη αι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οι ηγορασμένοι από της γης 4ούτοί εισιν οι μετά γυναικών ουκ εμολύνθησαν παρθένοι γαρ εισιν ούτοι εισιν οι ακολουθούντες τω αρνίω όπου αν υπάγη ούτοι υπό Ιησού ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή τω θεώ και τω αρνίω 5και εν τω στόματι αυτών ουχ ευρέθη ψεύδος άμωμοι γαρ εισι

Judgment on Those Who Receive the Imprint

6και είδον άλλον άγγελον πετόμενον εν μεσουρανήματι έχοντα ευαγγέλιον αιώνιον ευαγγελίσαι τους καθημένους επί της γης και επί παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν 7λέγων εν φωνή μεγάλη φοβήθητε τον θεόν και δότε αυτώ δόξαν ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τω ποιήσαντι τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πηγάς υδάτων 8και άλλος άγγελος δεύτερος ηκολούθησε λέγων έπεσεν έπεσε Βαβυλών η μεγάλη εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότικε πάντα τα έθνη 9και άλλος άγγελος τρίτος ηκολούθησεν αυτοίς λέγων εν φωνή μεγάλη ει τις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού η επί την χείρα αυτού 10και αυτός πίεται εκ του οίνου του θυμού του θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού και βασανισθήσεται εν πυρί και θείω ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του αρνίου 11και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει και ουκ έχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυκτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού και είτις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού 12ώδε η υπομονή των αγίων εστίν ώδε οι τηρούντες τας εντολάς του θεού και την πίστιν του Ιησού 13και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης μοι γράψον μακάριοι οι νεκροί οι εν κυρίω αποθνήσκοντες απ΄ άρτι λέγει ναι το πνεύμα ίνα αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ΄ αυτών

The Angel with the Sickle

14και είδον και ιδού νεφέλη λευκή και επί την νεφέλην καθήμενος όμοιος υιώ ανθρώπου έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρί αυτού δρέπανον οξύ 15και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού κράζων εν φωνή μεγάλη τω καθημένω επί της νεφέλης πέμψον το δρέπανόν σου και θέρισον ότι ήλθεν η ώρα του θερίσαι ότι εξηράνθη ο θερισμός της γης 16και έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτού επί την γην και εθερίσθη η γη 17και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν τω ουρανώ έχων και αυτός δρέπανον οξύ 18και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου έχων εξουσίαν επί του πυρός και εφώνησε κραυγή μεγάλη τω έχοντι το δρέπανον το οξύ λέγων πέμψον σου το δρέπανον το οξύ και τρύγησον τους βότρυας της αμπέλου της γης ότι ήκμασαν αι σταφυλαί αυτής 19και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και ετρύγησε την άμπελον της γης και έβαλεν εις την ληνόν του θυμού του θεού τον μέγαν 20και επατήθη η ληνός έξωθεν της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ της ληνού άχρι των χαλινών των ίππων από σταδίων χιλίων εξακοσίων
Copyright information for ABPGRK