Revelation of John 14

CHAPTER 14

144,000

και είδον και ιδού αρνίον εστηκός επί το όρος Σιών και μετ΄ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες έχουσαι το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης και η φωνή ην ήκουσα ως κιθαρωδών κιθαριζόντων εν ταις κιθάραις αυτών και άδουσιν ωδήν καινήν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδείς ηδύνατο μαθείν την ωδήν ει μη αι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οι ηγορασμένοι από της γης ούτοί εισιν οι μετά γυναικών ουκ εμολύνθησαν παρθένοι γαρ εισιν ούτοι εισιν οι ακολουθούντες τω αρνίω όπου αν υπάγη ούτοι υπό Ιησού ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή τω θεώ και τω αρνίω και εν τω στόματι αυτών ουχ ευρέθη ψεύδος άμωμοι γαρ εισι

Judgment on Those Who Receive the Imprint

και είδον άλλον άγγελον πετόμενον εν μεσουρανήματι έχοντα ευαγγέλιον αιώνιον ευαγγελίσαι τους καθημένους επί της γης και επί παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν λέγων εν φωνή μεγάλη φοβήθητε τον θεόν και δότε αυτώ δόξαν ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τω ποιήσαντι τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πηγάς υδάτων και άλλος άγγελος δεύτερος ηκολούθησε λέγων έπεσεν έπεσε Βαβυλών η μεγάλη εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότικε πάντα τα έθνη και άλλος άγγελος τρίτος ηκολούθησεν αυτοίς λέγων εν φωνή μεγάλη ει τις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού η επί την χείρα αυτού 10 και αυτός πίεται εκ του οίνου του θυμού του θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού και βασανισθήσεται εν πυρί και θείω ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του αρνίου 11 και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει και ουκ έχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυκτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού και είτις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού 12 ώδε η υπομονή των αγίων εστίν ώδε οι τηρούντες τας εντολάς του θεού και την πίστιν του Ιησού 13 και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης μοι γράψον μακάριοι οι νεκροί οι εν κυρίω αποθνήσκοντες απ΄ άρτι λέγει ναι το πνεύμα ίνα αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ΄ αυτών

The Angel with the Sickle

14 και είδον και ιδού νεφέλη λευκή και επί την νεφέλην καθήμενος όμοιος υιώ ανθρώπου έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρί αυτού δρέπανον οξύ 15 και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού κράζων εν φωνή μεγάλη τω καθημένω επί της νεφέλης πέμψον το δρέπανόν σου και θέρισον ότι ήλθεν η ώρα του θερίσαι ότι εξηράνθη ο θερισμός της γης 16 και έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτού επί την γην και εθερίσθη η γη 17 και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν τω ουρανώ έχων και αυτός δρέπανον οξύ 18 και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου έχων εξουσίαν επί του πυρός και εφώνησε κραυγή μεγάλη τω έχοντι το δρέπανον το οξύ λέγων πέμψον σου το δρέπανον το οξύ και τρύγησον τους βότρυας της αμπέλου της γης ότι ήκμασαν αι σταφυλαί αυτής 19 και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και ετρύγησε την άμπελον της γης και έβαλεν εις την ληνόν του θυμού του θεού τον μέγαν 20 και επατήθη η ληνός έξωθεν της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ της ληνού άχρι των χαλινών των ίππων από σταδίων χιλίων εξακοσίων
Copyright information for ABPGRK