Revelation of John 15

CHAPTER 15

The Angels with the Seven Calamities

και είδον άλλο σημείον εν τω ουρανώ μέγα και θαυμαστόν αγγέλους επτά έχοντας πληγάς επτά τας εσχάτας ότι εν αυταίς ετελέσθη ο θυμός του θεού και είδον ως θάλασσαν υαλίνην πυρί μεμιγμένην και τους νικώντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού εστώτας επί την θάλασσαν την υαλίνην έχοντας κιθάρας του θεού και άδουσι την ωδήν Μωυσέως του δούλου του θεού και την ωδήν του αρνίου λέγοντες μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου κύριε ο θεός ο παντοκράτωρ δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί σου ο βασιλεύς των εθνων τις ου μη φοβηθή σε κύριε και δοξάση το όνομά σου ότι μόνος αγιος ει ότι πάντα τα έθνη ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου ότι τα δικαιώματά σου εφανερώθησαν και μετά ταύτα είδον και ηνοίγη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν τω ουρανώ και εξήλθον οι επτά άγγελοι οι έχοντες τας επτά πληγάς οι ήσαν ενδεδυμένοι λίνον καθαρον και λαμπρόν και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς και εν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκε τοις επτά αγγέλοις επτά φιάλας χρυσάς γεμούσας του θυμού του θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων και εγεμίσθη ο ναός καπνού εκ της δόξης του θεού και εκ της δυνάμεως αυτού και ουδείς εδύνατο εισελθείν εις τον ναόν άχρι τελεσθώσιν αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων
Copyright information for ABPGRK