Revelation of John 19

CHAPTER 19

Alleluia

και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού μεγάλην εν τω ουρανώ λεγόντος αλληλούϊα η σωτηρία και η δύναμις και η δόξα του θεού ημών ότι αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις αυτού ότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην ήτις διέφθειρε την γην εν τη πορνεία αυτής και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής και δεύτερον είρηκαν αλληλούϊα και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων και έπεσον οι πρεσβύτεροι οι εικοσιτέσσαρες και τα τέσσαρα ζώα και προσεκύνησαν τω θεώ τω καθημένω επί του θρόνου λέγοντες αμήν αλληλούϊα και φωνή εκ του θρόνου εξήλθε λέγουσα αινείτε τον θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτόν οι μικροί και οι μεγάλοι και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούϊα ότι εβασίλευσε κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ

The Wedding of the Lamb

χαίρωμεν και αγαλλιώμεθα και δώμεν την δόξαν αυτώ ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ητοίμασεν εαυτήν και εδόθη αυτή ίνα περιβάληται βύσσινον λαμπρόν και καθαρόν το γαρ βύσσινον τα δικαιώματά εστι των αγίων και λέγει μοι γράψον μακάριοι οι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου κεκλημένοι και λέγει μοι ούτοι οι λόγοι αληθινοί εισι του θεού 10 και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού προσκυνήσαι αυτώ και λέγει μοι όρα μη σύνδουλός σου ειμί και των αδελφών σου των εχόντων την μαρτυρίαν του Ιησού τω θεώ προσκύνησον η γαρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας

A White Horse

11 και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον και ιδού ίππος λευκός και ο καθήμενος επ΄ αυτόν καλούμενος πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί 12 οι δε οφθαλμοί αυτού φλοξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά έχων ονόματα γεγραμμένα και όνομα γεγραμμένον ο ουδείς οίδεν ει μη αυτός 13 και περιβεβλημένος ιμάτιον βεβαμμένον αίματι και καλείται το όνομα αυτού ο λόγος του θεού 14 και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθει αυτώ επί ίπποις λευκοίς ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν καθαρον 15 και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία διστομος οξεία ίνα εν αυτή πατάξη τα έθνη και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά και αυτός πατεί την ληνόν του οίνου του θυμού της οργής του θεού του παντοκράτορος 16 και έχει επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού όνομα γεγραμμένον βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων

War with the Beast

17 και είδον ένα άγγελον εστώτα εν τω ηλίω και έκραξε φωνή μεγάλη λέγων πάσι τοις ορνέοις τοις πετομένοις εν μεσουρανήματι δεύτε και συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του θεού 18 ίνα φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ΄ αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων μικρών τε και μεγάλων 19 και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσαι πόλεμον μετά του καθημένου επί του ίππου και μετά του στρατεύματος αυτού 20 και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης ο ποιήσας τα σημεία ενώπιον αυτού εν οις επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνι αυτού ζώντες εβλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός την καοιμένην εν τω θείω 21 και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ίππου τη εξελθούση εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών
Copyright information for ABPGRK