Revelation of John 19

CHAPTER 19

Alleluia

1και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού μεγάλην εν τω ουρανώ λεγόντος αλληλούϊα η σωτηρία και η δύναμις και η δόξα του θεού ημών 2ότι αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις αυτού ότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην ήτις διέφθειρε την γην εν τη πορνεία αυτής και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής 3και δεύτερον είρηκαν αλληλούϊα και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων 4και έπεσον οι πρεσβύτεροι οι εικοσιτέσσαρες και τα τέσσαρα ζώα και προσεκύνησαν τω θεώ τω καθημένω επί του θρόνου λέγοντες αμήν αλληλούϊα 5και φωνή εκ του θρόνου εξήλθε λέγουσα αινείτε τον θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτόν οι μικροί και οι μεγάλοι 6και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούϊα ότι εβασίλευσε κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ

The Wedding of the Lamb

7χαίρωμεν και αγαλλιώμεθα και δώμεν την δόξαν αυτώ ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ητοίμασεν εαυτήν 8και εδόθη αυτή ίνα περιβάληται βύσσινον λαμπρόν και καθαρόν το γαρ βύσσινον τα δικαιώματά εστι των αγίων 9και λέγει μοι γράψον μακάριοι οι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου κεκλημένοι και λέγει μοι ούτοι οι λόγοι αληθινοί εισι του θεού 10και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού προσκυνήσαι αυτώ και λέγει μοι όρα μη σύνδουλός σου ειμί και των αδελφών σου των εχόντων την μαρτυρίαν του Ιησού τω θεώ προσκύνησον η γαρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας

A White Horse

11και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον και ιδού ίππος λευκός και ο καθήμενος επ΄ αυτόν καλούμενος πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί 12οι δε οφθαλμοί αυτού φλοξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά έχων ονόματα γεγραμμένα και όνομα γεγραμμένον ο ουδείς οίδεν ει μη αυτός 13και περιβεβλημένος ιμάτιον βεβαμμένον αίματι και καλείται το όνομα αυτού ο λόγος του θεού 14και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθει αυτώ επί ίπποις λευκοίς ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν καθαρον 15και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία διστομος οξεία ίνα εν αυτή πατάξη τα έθνη και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά και αυτός πατεί την ληνόν του οίνου του θυμού της οργής του θεού του παντοκράτορος 16και έχει επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού όνομα γεγραμμένον βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων

War with the Beast

17και είδον ένα άγγελον εστώτα εν τω ηλίω και έκραξε φωνή μεγάλη λέγων πάσι τοις ορνέοις τοις πετομένοις εν μεσουρανήματι δεύτε και συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του θεού 18ίνα φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ΄ αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων μικρών τε και μεγάλων 19και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσαι πόλεμον μετά του καθημένου επί του ίππου και μετά του στρατεύματος αυτού 20και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης ο ποιήσας τα σημεία ενώπιον αυτού εν οις επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνι αυτού ζώντες εβλήθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός την καοιμένην εν τω θείω 21και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ίππου τη εξελθούση εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών
Copyright information for ABPGRK