Revelation of John 2

CHAPTER 2

To the Assembly at Ephesus

τω αγγέλω της εκκλησίας Εφέσω γράψον τάδε λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού ο περιπατών εν μέσω των επτά λυχνιών των χρυσών οίδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου και ότι ου δύνη βαστάσαι κακούς και επείρασας τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους και ουκ εισί και εύρες αυτούς ψευδείς και εβάστασας και υπομονήν έχεις διά το όνομά μου και ουκ εκοπιασας αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας μνημόνευε ούν πόθεν εκπέπτωκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον ει δε μη έρχομαί σοι ταχύ και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσης αλλά τούτο έχεις ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών α καγώ μισώ ο έχων ους ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις τω νικώντι δώσω αυτώ φαγείν εκ του ξύλου της ζωής ο εστιν εν μέσω του παραδείσου του θεού μου

To the Assemby at Smyrna

και τω αγγέλω της εν Σμυρνη εκκλησιας γράψον τάδε λέγει ο πρώτος και ο έσχατος ος εγένετο νεκρός και έζησεν οίδά σου τα έργα και την θλίψιν και την πτωχείαν αλλά πλούσιος ει και την βλασφημίαν των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ουκ εισίν αλλά συναγωγή του σατανά 10 μηδέν φοβού α μέλλεις πάσχειν ιδού δη μέλλει βαλείν ο διάβολος εξ υμών εις φυλακήν ίνα πειρασθήτε και έξετε θλίψιν ημερών δέκα γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής 11 ο έχων ους ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις ο νικών ου μη αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου

To the Assemby at Pergamos

12 και τω αγγέλω της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον τάδε λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον την οξείαν 13 οίδα τα έργα σου και που κατοικείς όπου ο θρόνος του σατανά και κρατείς το όνομά μου και ουκ ηρνήσω την πίστιν μου εν ταις ημέραις εν αις Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός ος απεκτάνθη παρ΄ υμίν όπου ο σατανάς κατοικεί 14 αλλ΄ έχω κατά σου ολίγα ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ ος εδίδασκε τον Βαλάκ βαλείν σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ φαγείν ειδωλόθυτα και πορνεύσαι 15 ούτως έχεις και συ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτων ομοίως 16 μετανόησον ει δε μη έρχομαί σοι ταχύ και πολεμήσω μετ΄ αυτών εν τη ρομφαία του στόματός μου 17 ο έχων ους ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις τω νικώντι δώσω αυτώ φαγείν από του μάννα του κεκρυμμένου και δώσω αυτώ ψήφον λευκήν και επί την ψήφον όνομα καινόν γεγραμμένον ο ουδείς οίδεν ει μη ο λαμβάνων

To the Assembly of Thyatira

18 και τω αγγέλω της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον τάδε λέγει ο υιός του θεού ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνω 19 οίδά σου τα έργα και την αγάπην και την πίστιν και την διακονίαν και την υπομονήν σου και τα έργα σου τα έσχατα πλείονα των πρώτων 20 αλλ΄ έχω κατά σου ότι αφείς την γυναίκά σου την Ιεζάβηλ η λεγει εαυτήν προφήτιν και διδάσκει και πλανα τους εμούς δούλους πορνεύσαι και φαγείν ειδωλόθυτα 21 και έδωκα αυτή χρόνον ίνα μετανοήση και ου θέλει μετανοήσαι εκ της πορνείας αυτής 22 ιδού βάλλω αυτήν εις κλίνη και τους μοιχεύοντας μετ΄ αυτής εις θλίψιν μεγάλην εάν μη μετανοήσωσιν εκ των εργων αυτης 23 και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτω και γνώσονται πάσαι αι εκκλησίαι ότι εγώ ειμι ο ερεύνων νεφρούς και καρδίας και δώσω υμίν εκάστω κατά τα έργα υμών 24 υμίν δε λέγω τοις λοιποίς τοις εν Θυατείροις όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν ταύτην και οίτινες ουκ έγνωσαν τα βαθεα του σατανά ως λέγουσιν ου βαλώ εφ΄ υμάς άλλο βάρος 25 πλήν ο έχετε κρατήσατε άχρις ου αν ήξω 26 και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών 27 και ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσεται ως καγώ είληφα παρά του πατρός μου 28 και δώσω αυτώ τον αστέρα τον πρωϊνόν 29 ο έχων ους ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις
Copyright information for ABPGRK