Revelation of John 2

CHAPTER 2

To the Assembly at Ephesus

1τω αγγέλω της εκκλησίας Εφέσω γράψον τάδε λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού ο περιπατών εν μέσω των επτά λυχνιών των χρυσών 2οίδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου και ότι ου δύνη βαστάσαι κακούς και επείρασας τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους και ουκ εισί και εύρες αυτούς ψευδείς 3και εβάστασας και υπομονήν έχεις διά το όνομά μου και ουκ εκοπιασας 4αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας 5μνημόνευε ούν πόθεν εκπέπτωκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον ει δε μη έρχομαί σοι ταχύ και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσης 6αλλά τούτο έχεις ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών α καγώ μισώ 7ο έχων ους ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις τω νικώντι δώσω αυτώ φαγείν εκ του ξύλου της ζωής ο εστιν εν μέσω του παραδείσου του θεού μου

To the Assemby at Smyrna

8και τω αγγέλω της εν Σμυρνη εκκλησιας γράψον τάδε λέγει ο πρώτος και ο έσχατος ος εγένετο νεκρός και έζησεν 9οίδά σου τα έργα και την θλίψιν και την πτωχείαν αλλά πλούσιος ει και την βλασφημίαν των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ουκ εισίν αλλά συναγωγή του σατανά 10μηδέν φοβού α μέλλεις πάσχειν ιδού δη μέλλει βαλείν ο διάβολος εξ υμών εις φυλακήν ίνα πειρασθήτε και έξετε θλίψιν ημερών δέκα γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής 11ο έχων ους ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις ο νικών ου μη αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου

To the Assemby at Pergamos

12και τω αγγέλω της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον τάδε λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον την οξείαν 13οίδα τα έργα σου και που κατοικείς όπου ο θρόνος του σατανά και κρατείς το όνομά μου και ουκ ηρνήσω την πίστιν μου εν ταις ημέραις εν αις Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός ος απεκτάνθη παρ΄ υμίν όπου ο σατανάς κατοικεί 14αλλ΄ έχω κατά σου ολίγα ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ ος εδίδασκε τον Βαλάκ βαλείν σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ φαγείν ειδωλόθυτα και πορνεύσαι 15ούτως έχεις και συ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτων ομοίως 16μετανόησον ει δε μη έρχομαί σοι ταχύ και πολεμήσω μετ΄ αυτών εν τη ρομφαία του στόματός μου 17ο έχων ους ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις τω νικώντι δώσω αυτώ φαγείν από του μάννα του κεκρυμμένου και δώσω αυτώ ψήφον λευκήν και επί την ψήφον όνομα καινόν γεγραμμένον ο ουδείς οίδεν ει μη ο λαμβάνων

To the Assembly of Thyatira

18και τω αγγέλω της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον τάδε λέγει ο υιός του θεού ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνω 19οίδά σου τα έργα και την αγάπην και την πίστιν και την διακονίαν και την υπομονήν σου και τα έργα σου τα έσχατα πλείονα των πρώτων 20αλλ΄ έχω κατά σου ότι αφείς την γυναίκά σου την Ιεζάβηλ η λεγει εαυτήν προφήτιν και διδάσκει και πλανα τους εμούς δούλους πορνεύσαι και φαγείν ειδωλόθυτα 21και έδωκα αυτή χρόνον ίνα μετανοήση και ου θέλει μετανοήσαι εκ της πορνείας αυτής 22ιδού βάλλω αυτήν εις κλίνη και τους μοιχεύοντας μετ΄ αυτής εις θλίψιν μεγάλην εάν μη μετανοήσωσιν εκ των εργων αυτης 23και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτω και γνώσονται πάσαι αι εκκλησίαι ότι εγώ ειμι ο ερεύνων νεφρούς και καρδίας και δώσω υμίν εκάστω κατά τα έργα υμών 24υμίν δε λέγω τοις λοιποίς τοις εν Θυατείροις όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν ταύτην και οίτινες ουκ έγνωσαν τα βαθεα του σατανά ως λέγουσιν ου βαλώ εφ΄ υμάς άλλο βάρος 25πλήν ο έχετε κρατήσατε άχρις ου αν ήξω 26και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών 27και ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσεται ως καγώ είληφα παρά του πατρός μου 28και δώσω αυτώ τον αστέρα τον πρωϊνόν 29ο έχων ους ακουσάτω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησίαις
Copyright information for ABPGRK