Revelation of John 20

CHAPTER 20

Satan Bound a Thousand Years

1και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού έχοντα την κλείν της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην επί την χείρα αυτού 2και εκράτησε τον δράκοντα τον όφιν τον αρχαίον ος εστι διάβολος και ο σατανας ο πλανων την οικουμενην ολην και έδησεν αυτόν χίλια έτη 3και έβαλεν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισε και εσφράγισεν επάνω αυτού ίνα μη πλανά έτι τα εθνη άχρι τελεσθή τα χίλια έτη και μετά ταύτα δει αυτόν λυθήναι μικρόν χρόνον

The Thousand Year Reign

4και είδον θρόνους και εκάθισαν επ΄ αυτούς και κρίμα εδόθη αυτοίς και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν Ιησού και διά τον λόγον του θεού και οίτινες ου προσεκύνησαν τω θηρίω ούτε τη εικονι αυτού και ουκ έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του χριστού χίλια έτη 5και οι λοιποί των νεκρών ουκ έζησαν άχρι τελεσθή τα χίλια έτη αύτη η ανάστασις η πρώτη 6μακάριος και άγιος ο έχων μέρος εν τη αναστάσει τη πρώτη επί τούτων ο δεύτερος θανατος ουκ έχει εξουσίαν αλλ΄ έσονται ιερείς του θεού και του χριστού και βασιλεύσουσι μετ΄ αυτού χίλια έτη

Satan Loosed

7και όταν τελεσθή τα χίλια έτη λυθήσεται ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού 8και εξελεύσεται πλανήσαι τα έθνη τα εν ταις τέσσαρσι γωνίαις της γης τον Γωγ και τον Μαγώγ συναγαγείν αυτούς εις τον πόλεμον ων ο αριθμός ως η άμμος της θαλάσσης 9και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και εκύκλευσαν την παρεμβολήν των αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην και κατέβη πυρ εκ του ουρανού από του θεού και κατέφαγεν αυτούς 10και ο διάβολος ο πλανών αυτούς εβλήθη εις την λίμνην του πυρός και θείου όπου το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και βασανισθήσονται ημέρας και νυκτός εις τους αιώνας των αιώνων

The Great White Throne

11και είδον θρόνον μέγαν λευκόν και τον καθήμενον επ΄ αυτόν ου απο προσώπου έφυγεν ο ουρανός και η γη και τόπος ουχ ευρέθη αυτοίς 12και είδον τους νεκρούς τους μεγάλους και τους μικρούς εστώτας ενώπιον του θρόνου και βιβλια ανεώχθησαν και άλλο βιβλίον ανεώχθη ο εστι της ζωής και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών 13και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτή νεκρούς και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους εαυτών νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών 14και ο θάνατος και ο άδης εβλήθησαν εις την λίμνην του πυρός ούτός εστιν ο θάνατος ο δεύτερος η λίμνη του πυρός 15και ει τις ουχ ευρέθη εν τη βίβλω της ζωής γεγραμμένος εβλήθη εις την λίμνην του πυρός
Copyright information for ABPGRK