Revelation of John 20

CHAPTER 20

Satan Bound a Thousand Years

και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού έχοντα την κλείν της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην επί την χείρα αυτού και εκράτησε τον δράκοντα τον όφιν τον αρχαίον ος εστι διάβολος και ο σατανας ο πλανων την οικουμενην ολην και έδησεν αυτόν χίλια έτη και έβαλεν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισε και εσφράγισεν επάνω αυτού ίνα μη πλανά έτι τα εθνη άχρι τελεσθή τα χίλια έτη και μετά ταύτα δει αυτόν λυθήναι μικρόν χρόνον

The Thousand Year Reign

και είδον θρόνους και εκάθισαν επ΄ αυτούς και κρίμα εδόθη αυτοίς και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν Ιησού και διά τον λόγον του θεού και οίτινες ου προσεκύνησαν τω θηρίω ούτε τη εικονι αυτού και ουκ έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του χριστού χίλια έτη και οι λοιποί των νεκρών ουκ έζησαν άχρι τελεσθή τα χίλια έτη αύτη η ανάστασις η πρώτη μακάριος και άγιος ο έχων μέρος εν τη αναστάσει τη πρώτη επί τούτων ο δεύτερος θανατος ουκ έχει εξουσίαν αλλ΄ έσονται ιερείς του θεού και του χριστού και βασιλεύσουσι μετ΄ αυτού χίλια έτη

Satan Loosed

και όταν τελεσθή τα χίλια έτη λυθήσεται ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού και εξελεύσεται πλανήσαι τα έθνη τα εν ταις τέσσαρσι γωνίαις της γης τον Γωγ και τον Μαγώγ συναγαγείν αυτούς εις τον πόλεμον ων ο αριθμός ως η άμμος της θαλάσσης και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και εκύκλευσαν την παρεμβολήν των αγίων και την πόλιν την ηγαπημένην και κατέβη πυρ εκ του ουρανού από του θεού και κατέφαγεν αυτούς 10 και ο διάβολος ο πλανών αυτούς εβλήθη εις την λίμνην του πυρός και θείου όπου το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και βασανισθήσονται ημέρας και νυκτός εις τους αιώνας των αιώνων

The Great White Throne

11 και είδον θρόνον μέγαν λευκόν και τον καθήμενον επ΄ αυτόν ου απο προσώπου έφυγεν ο ουρανός και η γη και τόπος ουχ ευρέθη αυτοίς 12 και είδον τους νεκρούς τους μεγάλους και τους μικρούς εστώτας ενώπιον του θρόνου και βιβλια ανεώχθησαν και άλλο βιβλίον ανεώχθη ο εστι της ζωής και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών 13 και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτή νεκρούς και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους εαυτών νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών 14 και ο θάνατος και ο άδης εβλήθησαν εις την λίμνην του πυρός ούτός εστιν ο θάνατος ο δεύτερος η λίμνη του πυρός 15 και ει τις ουχ ευρέθη εν τη βίβλω της ζωής γεγραμμένος εβλήθη εις την λίμνην του πυρός
Copyright information for ABPGRK