Revelation of John 21

CHAPTER 21

The New Jerusalem

1και είδον ουρανόν καινόν και γην καινήν ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα ουκ έστιν έτι 2και την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν ειδον καταβαίνουσαν από του θεού εκ του ουρανού ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην τω ανδρί αυτής 3και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης ιδού η σκηνή του θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετ΄ αυτών και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο θεός έσται μετ΄ αυτών 4και εξαλείψει παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών και ο θάνατος ουκ έσται έτι ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος ουκ έσται έτι ότι τα πρώτα απήλθον 5και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου ιδού καινά ποιώ πάντα και λέγει μοι γράψον ότι ούτοι οι λόγοι αληθινοί και πιστοί εισι 6και είπέ μοι γέγονα το Α και το Ω η αρχή και τέλος εγώ τω διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν 7ο νικών κληρονομήσει πάντα και έσομαι αυτώ θεός και αυτός έσται μοι υιός 8τοις δε δειλοίς και απίστοις και αμαρτωλοίς και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρνοις και φαρμακοίς και ειδωλολάτραις και πάσι τοις ψευδέσι το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη πυρί και θείω ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος

The Bride of the Lamb

9και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας γεμούσας των επτά πληγών των εσχάτων και ελάλησε μετ΄ εμού λέγων δεύρο δείξω σοι την γυναίκα την νύμφην του αρνίου 10και απήνεγκέ με εν πνεύματι επ΄ όρος μέγα και υψηλόν και έδειξέ μοι την πόλιν την μεγάλην αγίαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του θεού 11έχουσαν την δόξαν του θεού ο φωστήρ αυτης όμοιος λίθω τιμιωτάτω ως λίθω ιάσπιδι κρυσταλλιζοντι 12έχουσαν τείχος μέγα και υψηλόν έχουσαν πυλώνας δώδεκα και επί τοις πυλώσιν αγγέλους δώδεκα και ονόματα επιγεγραμμένα α εστι των δώδεκα φυλών των υιών Ισραήλ 13από ανατοληών πυλώνες τρεις και από βορρά πυλώνες τρείς και από νότου πυλώνες τρεις και από δυσμών πυλωνες τρεις 14και το τείχος της πόλεως έχον θεμελίους δώδεκα και επ΄ αυτων δώδεκα ονόματα των δωδεκα αποστόλων του αρνίου 15και ο λαλών μετ΄ εμού είχε μέτρον κάλαμον χρυσούν ίνα μετρήση την πόλιν και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής 16και η πόλις τετράγωνος κείται και το μήκος αυτής όσον το πλάτος και εμέτρησε την πόλιν τω καλάμω επί σταδίους δώδεκα χιλίαδων το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί 17και εμέτρησε το τείχος αυτής εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχών μέτρον ανθρώπου ο εστιν αγγέλου 18και ην η ενδόμησις του τείχους αυτής ιάσπις και η πόλις χρυσίον καθαρόν όμοιον υέλω καθαρώ 19και οι θεμέλιοι του τείχους της πόλεως παντί λίθω τιμίω κεκοσμημένοι ο θεμέλιος ο πρώτος ιάσπις ο δεύτερος σάπφειρος ο τρίτος χαλκηδών ο τέταρτος σμάραγδος 20ο πέμπτος σαρδόνυξ ο έκτος σάρδιος ο έβδομος χρυσόλιθος ο όγδοος βήρυλλος ο ένατος τοπάζιον ο δέκατος χρυσόπρασος ο ενδέκατος υάκινθος ο δωδέκατος αμέθυστος 21και οι δώδεκα πυλώνες δώδεκα μαργαρίται ανά εις έκαστος των πυλώνων ην εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύελος διαυγης 22και ναόν ουκ είδον εν αυτή ο γαρ κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ ναός αυτής εστί και το αρνίον 23και η πόλις ου χρείαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης ίνα φαίνωσιν εν αυτή η γαρ δόξα του θεού εφώτισεν αυτήν και ο λύχνος αυτής το αρνίον 24και περιπατήσουσι τα έθνη διά του φωτός αυτής και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν 25και οι πυλώνες αυτής ου μη κλεισθώσιν ημέρας νυξ γαρ ουκ έσται εκεί 26και οίσουσι την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν 27και ου μη εισέλθη εις αυτήν παν κοινόν και ποιούν βδέλυγμα και ψεύδος ει μη οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του αρνίου
Copyright information for ABPGRK