Revelation of John 21

CHAPTER 21

The New Jerusalem

και είδον ουρανόν καινόν και γην καινήν ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα ουκ έστιν έτι και την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν ειδον καταβαίνουσαν από του θεού εκ του ουρανού ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην τω ανδρί αυτής και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης ιδού η σκηνή του θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετ΄ αυτών και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο θεός έσται μετ΄ αυτών και εξαλείψει παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών και ο θάνατος ουκ έσται έτι ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος ουκ έσται έτι ότι τα πρώτα απήλθον και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου ιδού καινά ποιώ πάντα και λέγει μοι γράψον ότι ούτοι οι λόγοι αληθινοί και πιστοί εισι και είπέ μοι γέγονα το Α και το Ω η αρχή και τέλος εγώ τω διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν ο νικών κληρονομήσει πάντα και έσομαι αυτώ θεός και αυτός έσται μοι υιός τοις δε δειλοίς και απίστοις και αμαρτωλοίς και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρνοις και φαρμακοίς και ειδωλολάτραις και πάσι τοις ψευδέσι το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη πυρί και θείω ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος

The Bride of the Lamb

και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας γεμούσας των επτά πληγών των εσχάτων και ελάλησε μετ΄ εμού λέγων δεύρο δείξω σοι την γυναίκα την νύμφην του αρνίου 10 και απήνεγκέ με εν πνεύματι επ΄ όρος μέγα και υψηλόν και έδειξέ μοι την πόλιν την μεγάλην αγίαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του θεού 11 έχουσαν την δόξαν του θεού ο φωστήρ αυτης όμοιος λίθω τιμιωτάτω ως λίθω ιάσπιδι κρυσταλλιζοντι 12 έχουσαν τείχος μέγα και υψηλόν έχουσαν πυλώνας δώδεκα και επί τοις πυλώσιν αγγέλους δώδεκα και ονόματα επιγεγραμμένα α εστι των δώδεκα φυλών των υιών Ισραήλ 13 από ανατοληών πυλώνες τρεις και από βορρά πυλώνες τρείς και από νότου πυλώνες τρεις και από δυσμών πυλωνες τρεις 14 και το τείχος της πόλεως έχον θεμελίους δώδεκα και επ΄ αυτων δώδεκα ονόματα των δωδεκα αποστόλων του αρνίου 15 και ο λαλών μετ΄ εμού είχε μέτρον κάλαμον χρυσούν ίνα μετρήση την πόλιν και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής 16 και η πόλις τετράγωνος κείται και το μήκος αυτής όσον το πλάτος και εμέτρησε την πόλιν τω καλάμω επί σταδίους δώδεκα χιλίαδων το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί 17 και εμέτρησε το τείχος αυτής εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχών μέτρον ανθρώπου ο εστιν αγγέλου 18 και ην η ενδόμησις του τείχους αυτής ιάσπις και η πόλις χρυσίον καθαρόν όμοιον υέλω καθαρώ 19 και οι θεμέλιοι του τείχους της πόλεως παντί λίθω τιμίω κεκοσμημένοι ο θεμέλιος ο πρώτος ιάσπις ο δεύτερος σάπφειρος ο τρίτος χαλκηδών ο τέταρτος σμάραγδος 20 ο πέμπτος σαρδόνυξ ο έκτος σάρδιος ο έβδομος χρυσόλιθος ο όγδοος βήρυλλος ο ένατος τοπάζιον ο δέκατος χρυσόπρασος ο ενδέκατος υάκινθος ο δωδέκατος αμέθυστος 21 και οι δώδεκα πυλώνες δώδεκα μαργαρίται ανά εις έκαστος των πυλώνων ην εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύελος διαυγης 22 και ναόν ουκ είδον εν αυτή ο γαρ κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ ναός αυτής εστί και το αρνίον 23 και η πόλις ου χρείαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης ίνα φαίνωσιν εν αυτή η γαρ δόξα του θεού εφώτισεν αυτήν και ο λύχνος αυτής το αρνίον 24 και περιπατήσουσι τα έθνη διά του φωτός αυτής και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν 25 και οι πυλώνες αυτής ου μη κλεισθώσιν ημέρας νυξ γαρ ουκ έσται εκεί 26 και οίσουσι την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν 27 και ου μη εισέλθη εις αυτήν παν κοινόν και ποιούν βδέλυγμα και ψεύδος ει μη οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίω της ζωής του αρνίου
Copyright information for ABPGRK