Revelation of John 4

CHAPTER 4

The Throne in Heaven

μετά ταύτα είδον και ιδού θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ και η φωνή η πρώτη ην ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ΄ εμού λέγουσα ανάβα ώδε και δείξω σοι α δει γενέσθαι μετά ταύτα και ευθέως εγενόμην εν πνεύματι και ιδού θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ και επί τον θρόνου καθήμενος όμοιος οράσει λίθω ιάσπιδι και σαρδινω και ίρις κυκλόθεν του θρόνου ομοια οράσει σμαραγδίνω και κυκλόθεν του θρόνου θρόνοι εικοσιτεσσαρες και επί τους θρόνους είδον τους εικοσιτεσσαρες πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους εν ιματίοις λευκοίς και επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπαί και φωναί και βρονταί και επτά λαμπάδες πυρός καιόμεναι ενώπιον του θρόνου αυτού αι εισιν επτά πνεύματα του θεού και ενώπιον του θρόνου ως θάλασσα υαλίνη ομοία κρυστάλλω και εν μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν και το ζώον το πρώτον όμοιον λέοντι και το δεύτερον ζώον όμοιον μόσχω και το τρίτον ζώον έχον το πρόσωπον ως άνθρωπος και το τέταρτον ζώον όμοιον αετώ πετωμένω και τέσσαρα ζώα εν καθ΄ εν αυτών εχον ανά πτέρυγας εξ κυκλόθεν και έσωθεν γεμοντα οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυκτός λέγοντες άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ ο ην και ο ων και ο ερχόμενος και όταν δωσουσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν τω καθημένω επί του θρόνου τω ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων 10 πεσούνται οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και προσκυνούσι τω ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων και βάλουσι τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες 11 άξιος ει ο κύριος και ο θεός ημών ο άγιος λαβείν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν ότι συ έκτισας τα πάντα και διά το θέλημά σου εισί και εκτίσθησαν
Copyright information for ABPGRK