Revelation of John 4

CHAPTER 4

The Throne in Heaven

1μετά ταύτα είδον και ιδού θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ και η φωνή η πρώτη ην ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ΄ εμού λέγουσα ανάβα ώδε και δείξω σοι α δει γενέσθαι μετά ταύτα 2και ευθέως εγενόμην εν πνεύματι και ιδού θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ και επί τον θρόνου καθήμενος 3όμοιος οράσει λίθω ιάσπιδι και σαρδινω και ίρις κυκλόθεν του θρόνου ομοια οράσει σμαραγδίνω 4και κυκλόθεν του θρόνου θρόνοι εικοσιτεσσαρες και επί τους θρόνους είδον τους εικοσιτεσσαρες πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους εν ιματίοις λευκοίς και επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς 5και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπαί και φωναί και βρονταί και επτά λαμπάδες πυρός καιόμεναι ενώπιον του θρόνου αυτού αι εισιν επτά πνεύματα του θεού 6και ενώπιον του θρόνου ως θάλασσα υαλίνη ομοία κρυστάλλω και εν μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν 7και το ζώον το πρώτον όμοιον λέοντι και το δεύτερον ζώον όμοιον μόσχω και το τρίτον ζώον έχον το πρόσωπον ως άνθρωπος και το τέταρτον ζώον όμοιον αετώ πετωμένω 8και τέσσαρα ζώα εν καθ΄ εν αυτών εχον ανά πτέρυγας εξ κυκλόθεν και έσωθεν γεμοντα οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυκτός λέγοντες άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος άγιος κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ ο ην και ο ων και ο ερχόμενος 9και όταν δωσουσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν τω καθημένω επί του θρόνου τω ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων 10πεσούνται οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και προσκυνούσι τω ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων και βάλουσι τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες 11άξιος ει ο κύριος και ο θεός ημών ο άγιος λαβείν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν ότι συ έκτισας τα πάντα και διά το θέλημά σου εισί και εκτίσθησαν
Copyright information for ABPGRK