Revelation of John 5

CHAPTER 5

The Sealed Scroll

1και είδον επί την δεξιάν του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και έξωθεν κατεσφραγισμένον σφραγίσιν επτά 2και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύσσοντα φωνή μεγάλη τις εστιν άξιος ανοίξαι το βιβλίον και λύσαι τας σφραγίδας αυτού 3και ουδείς εδύνατο εν τω ουρανώ ουδέ επί της γης ουδέ υποκάτω της γης ανοίξαι το βιβλίον ουδέ βλέπειν αυτό 4και εγώ έκλαιον πολύ ότι ουδείς άξιος ευρέθη ανοίξαι και αναγνώναι το βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό 5και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγει μοι μη κλαίε ιδού ενίκησεν ο λέων ο ων εκ της φυλής Ιούδα η ρίζα Δαβίδ ανοίξαι το βιβλίον και λυσαι τας επτά σφραγίδας αυτού

The Lamb

6και είδον και ιδού εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίον εστηκός ως εσφαγμένον έχον κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά οι εισι τα επτά πνεύματα του θεού αποστελλόμενα εις πάσαν την γην 7και ήλθε και είληφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον 8και ότε έλαβε το βιβλίον τα τέσσαρα ζώα και εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων αι εισιν αι προσευχαί των αγίων 9και άδουσιν ωδήν καινήν λέγοντες άξιος ει λαβείν το βιβλίον και ανοίξαι τας σφραγίδας αυτού ότι εσφάγης και ηγόρασας τω θεώ ημάς εν τω αίματί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους 10και εποίησας αυτούς τω θεώ ημών βασιλείς και ιερείς και βασιλευουσιν επί της γης 11και είδον και ήκουσα ως φωνήν αγγέλων πολλών κύκλω του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων και ην ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων 12λέγοντες φωνή μεγάλη άξιόν εστι το αρνίον το εσφαγμένον λαβείν την δύναμιν και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν 13και παν κτίσμα ο εστιν εν τω ουρανώ και επι της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης α εστι και τα εν αυτοίς πάντας ήκουσα λέγοντας τω καθημένω επί του θρόνου και τω αρνίω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων 14και τα τέσσαρα ζώα λέγοντα το αμήν και οι εικοσι τεσσαρες πρεσβύτεροι επεσον και προσεκύνησαν
Copyright information for ABPGRK