Romans 12

CHAPTER 12

Living Sacrifices

1παρακαλώ ούν υμάς αδελφοί διά των οικτιρμών του θεού παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον τω θεώ την λογικήν λατρείαν υμών 2και μη συσχηματίζεσθε τω αιώνι τούτω αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώσει του νοός υμών εις το δοκιμάζειν υμάς τι το θέλημα του θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον 3λέγω γαρ διά της χάριτος της δοθείσης μοι παντί τω όντι εν υμίν μη υπερφρονείν παρ΄ ο δει φρονείν αλλά φρονείν εις το σωφρονείν εκάστω ως ο θεός εμέρισε μέτρον πίστεως

Many Members but One Body

4καθάπερ γαρ εν ενί σώματι μέλη πολλά έχομεν τα δε μέλη πάντα ου την αυτήν έχει πράξιν 5ούτως οι πολλοί εν σώμά εσμεν εν χριστώ ο δε καθ΄ εις αλλήλων μέλη 6έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθείσαν ημίν διάφορα είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως 7είτε διακονίαν εν τη διακονία είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία 8είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήσει ο μεταδιδούς εν απλότητι ο προϊστάμενος εν σπουδή ο ελεών εν ιλαρότητι 9η αγάπη ανυπόκριτος αποστυγούντες το πονηρόν κολλώμενοι τω αγαθώ 10τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργοι τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι 11τη σπουδή μη οκνηροί τω πνεύματι ζέοντες τω κυρίω δουλεύοντες 12τη ελπίδι χαίροντες τη θλίψει υπομένοντες τη προσευχή προσκαρτερούντες 13ταις χρείαις των αγίων κοινωνούντες την φιλοξενίαν διώκοντες 14ευλογείτε τους διώκοντας υμάς ευλογείτε και μη καταράσθε 15χαίρειν μετά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων 16το αυτό εις αλλήλους φρονούντες μη τα υψηλά φρονούντες αλλά τοις ταπεινοίς συναπαγόμενοι μη γίνεσθε φρόνιμοι παρ΄ εαυτοίς 17μηδενί κακόν αντί κακού αποδιδόντες προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων 18ει δυνατόν το εξ υμών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες 19μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί αλλά δότε τόπον τη οργή γέγραπται γαρ εμοί εκδίκησις εγώ ανταποδώσω λέγει κύριος 20εάν ούν πεινά ο εχθρός σου ψώμιζε αυτόν εάν διψά πότιζε αυτόν τούτο γαρ ποιών άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού 21μη νικώ υπό του κακού αλλά νίκα εν τω αγαθώ το κακόν
Copyright information for ABPGRK