Romans 12

CHAPTER 12

Living Sacrifices

παρακαλώ ούν υμάς αδελφοί διά των οικτιρμών του θεού παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον τω θεώ την λογικήν λατρείαν υμών και μη συσχηματίζεσθε τω αιώνι τούτω αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώσει του νοός υμών εις το δοκιμάζειν υμάς τι το θέλημα του θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον λέγω γαρ διά της χάριτος της δοθείσης μοι παντί τω όντι εν υμίν μη υπερφρονείν παρ΄ ο δει φρονείν αλλά φρονείν εις το σωφρονείν εκάστω ως ο θεός εμέρισε μέτρον πίστεως

Many Members but One Body

καθάπερ γαρ εν ενί σώματι μέλη πολλά έχομεν τα δε μέλη πάντα ου την αυτήν έχει πράξιν ούτως οι πολλοί εν σώμά εσμεν εν χριστώ ο δε καθ΄ εις αλλήλων μέλη έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθείσαν ημίν διάφορα είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως είτε διακονίαν εν τη διακονία είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήσει ο μεταδιδούς εν απλότητι ο προϊστάμενος εν σπουδή ο ελεών εν ιλαρότητι η αγάπη ανυπόκριτος αποστυγούντες το πονηρόν κολλώμενοι τω αγαθώ 10 τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργοι τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι 11 τη σπουδή μη οκνηροί τω πνεύματι ζέοντες τω κυρίω δουλεύοντες 12 τη ελπίδι χαίροντες τη θλίψει υπομένοντες τη προσευχή προσκαρτερούντες 13 ταις χρείαις των αγίων κοινωνούντες την φιλοξενίαν διώκοντες 14 ευλογείτε τους διώκοντας υμάς ευλογείτε και μη καταράσθε 15 χαίρειν μετά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων 16 το αυτό εις αλλήλους φρονούντες μη τα υψηλά φρονούντες αλλά τοις ταπεινοίς συναπαγόμενοι μη γίνεσθε φρόνιμοι παρ΄ εαυτοίς 17 μηδενί κακόν αντί κακού αποδιδόντες προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων 18 ει δυνατόν το εξ υμών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες 19 μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί αλλά δότε τόπον τη οργή γέγραπται γαρ εμοί εκδίκησις εγώ ανταποδώσω λέγει κύριος 20 εάν ούν πεινά ο εχθρός σου ψώμιζε αυτόν εάν διψά πότιζε αυτόν τούτο γαρ ποιών άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού 21 μη νικώ υπό του κακού αλλά νίκα εν τω αγαθώ το κακόν
Copyright information for ABPGRK