Romans 13

CHAPTER 13

Submission to Authorities

1πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω ου γαρ εστιν εξουσία ει μη από θεού αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του θεού τεταγμέναι εισίν 2ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του θεού διαταγή ανθέστηκεν οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται 3οι γαρ άρχοντες ουκ εισί φόβος των αγαθών έργων αλλά των κακών θέλεις δε μη φοβείσθαι την εξουσίαν το αγαθόν ποίει και έξεις έπαινον εξ αυτής 4θεού γαρ διάκονός εστί σοι εις το αγαθόν εάν δε το κακόν ποιής φοβού ου γαρ εική την μάχαιραν φορεί θεού γαρ διάκονός εστίν εκδίκος εις οργήν τω το κακόν πράσσοντι 5διό ανάγκη υποτάσσεσθαι ου μόνον διά την οργήν αλλά και διά την συνείδησιν 6διά τούτο γαρ και φόρους τελείτε λειτουργοί γαρ θεού εισιν εις αυτό τούτο προσκαρτερούντες 7απόδοτε ούν πάσι τας οφειλάς τω τον φόρον τον φόρον τω το τέλος το τέλος τω τον φόβον τον φόβον τω την τιμήν την τιμήν 8μηδενί μηδέν οφείλετε ει μη το αγαπάν αλλήλους ο γαρ αγαπών τον έτερον νόμον πεπλήρωκεν 9το γαρ ου μοιχεύσεις ου φονεύσεις ου κλέψεις ουκ επιθυμήσεις και ει τις ετέρα εντολή εν τούτω τω λόγω ανακεφαλαιούται εν τω αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν 10η αγάπη τω πλησίον κακόν ουκ εργάζεται πλήρωμα ουν νόμου η αγάπη

Clothe on The Lord Jesus Christ

11και τούτο ειδότες τον καιρόν ότι ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι νυν γαρ εγγύτερον ημών η σωτηρία η ότε επιστεύσαμεν 12η νυξ προέκοψεν η δε ημέρα ήγγικεν αποθώμαθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός 13ως εν ημέρα ευσχημόνως περιπατήσωμεν μη κώμοις και μέθαις μη κοίταις και ασελγείαις μη έριδι και ζήλω 14αλλ΄ ενδύσασθε τον κύριον Ιησούν χριστόν και της σαρκός πρόνοιαν μη ποιείσθε εις επιθυμίας
Copyright information for ABPGRK