Romans 2

CHAPTER 2

Judging Others

1διό αναπολόγητος ει ω άνθρωπε πας ο κρίνων εν ω γαρ κρίνεις τον έτερον σεαυτόν κατακρίνεις τα γαρ αυτά πράσσεις ο κρίνων 2οίδαμεν δε ότι το κρίμα του θεού εστι κατά αλήθειαν επί τους τα τοιαύτα πράσσοντας 3λογίζη δε τούτο ω άνθρωπε ο κρίνων τους τα τοιαύτα πράσσοντας και ποιών αυτά ότι συ εκφεύξη το κρίμα του θεού 4η του πλούτου της χρηστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονείς αγνοών ότι το χρηστόν του θεού εις μετάνοιάν σε άγει 5κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτώ οργήν εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως δικαιοκρισίας του θεού 6ος αποδώσει εκάστω κατά τα έργα αυτού 7τοις μεν καθ΄ υπομονήν έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αφθαρσίαν επιζητούσι ζωήν αιώνιον 8τοις δε εξ εριθείας και απειθούσιν μεν τη αληθεία πειθομένοις δε τη αδικία θυμός και οργή 9θλίψις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος 10δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζομένω το αγαθόν Ιουδαίω τε πρώτον και Έλληνι 11ου γαρ εστι προσωποληψία παρά τω θεώ

Doers of the Law

12όσοι γαρ ανόμως ήμαρτον ανόμως και απολούνται και όσοι εν νόμω ήμαρτον διά νόμου κριθήσονται 13ου γαρ οι ακροαταί του νόμου δίκαιοι παρά τω θεώ αλλ΄ οι ποιηταί του νόμου δικαιωθήσονται 14όταν γαρ έθνη τα μη νόμον έχοντα φύσει τα του νόμου ποιή ούτοι νόμον μη έχοντες εαυτοίς εισι νόμος 15οίτινες ενδείκνυνται το έργον του νόμου γραπτόν εν ταις καρδίαις αυτών συμμαρτυρούσης αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων η και απολογουμένων 16εν ημέρα οτε κρινεί ο θεος τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το ευαγγέλιόν μου διά Ιησού χριστού

Circumcision of the Heart

17ίδε συ Ιουδαίος επονομάζη και επαναπαύη τω νόμω και καυχάσαι εν θεώ 18και γινώσκεις το θέλημα και δοκιμάζεις τα διαφέροντα κατηχούμενος εκ του νόμου 19πέποιθάς τε σεαυτόν οδηγόν είναι τυφλών φως των εν σκότει 20παιδευτήν αφρόνων διδάσκαλον νηπίων έχοντα την μόρφωσιν της γνώσεως και της αληθείας εν τω νόμω 21ο ούν διδάσκων έτερον σεαυτόν ου διδάσκεις ο κηρύσσων μη κλέπτειν κλέπτεις 22ο λέγων μη μοιχεύειν μοιχεύεις ο βδελυσσόμενος τα είδωλα ιεροσυλείς 23ος εν νόμω καυχάσαι διά της παραβάσεως του νόμου τον θεόν ατιμάζεις 24το γαρ όνομα του θεού δι΄ υμάς βλασφημείται εν τοις έθνεσι καθώς γέγραπται 25περιτομή μεν γαρ ωφελεί εάν νόμον πράσσης εαν δε παραβάτης νόμου ης η περιτομή σου ακροβυστία γέγονεν 26εάν ούν η ακροβυστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσση ουχί η ακροβυστία αυτού εις περιτομήν λογισθήσεται 27και κρινεί η εκ φύσεως ακροβυστία τον νόμον τελούσα σε τον διά γράμματος και περιτομής παραβάτην νόμου 28ου γαρ ο εν τω φανερώ Ιουδαίός εστιν ουδέ η εν τω φανερώ εν σαρκί περιτομή 29αλλ΄ ο εν τω κρυπτώ Ιουδαίος και περιτομή καρδίας εν πνεύματι ου γράμματι ου ο έπαινος ουκ εξ ανθρώπων αλλ΄ εκ του θεού
Copyright information for ABPGRK