Romans 3

CHAPTER 3

Benefit of Circumcision

1τι ουν το περισσόν του Ιουδαίου η τις η ωφέλεια της περιτομής 2πολύ κατά πάντα τρόπον πρώτον μεν γαρ ότι επιστεύθησαν τα λόγια του θεού 3τι γαρ ει ηπίστησάν τινες μη η απιστία αυτών την πίστιν του θεού καταργήσει 4μη γένοιτο γινέσθω δε ο θεός αληθής πας δε άνθρωπος ψεύστης καθώς γέγραπται όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε 5ει δε η αδικία ημών θεού δικαιοσύνην συνίστησι τι ερούμεν μη άδικος ο θεός ο επιφέρων την οργήν κατά άνθρωπον λέγω 6μη γένοιτο επεί πως κρινεί ο θεός τον κόσμον 7ει γαρ η αλήθεια του θεού εν τω εμώ ψεύσματι επερίσσευσεν εις την δόξαν αυτού τι έτι καγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι 8και μη καθώς βλασφημούμεθα και καθώς φασί τινες ημάς λέγειν ότι ποιήσωμεν τα κακά ίνα έλθη τα αγαθά ων το κρίμα ένδικόν εστι

All are under Sin

9τι ούν προεχόμεθα ου πάντως προητιασάμεθα γαρ Ιουδαίους τε και Έλληνας πάντας υφ΄ αμαρτίαν είναι 10καθώς γέγραπται ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις 11ουκ έστιν ο συνιών ουκ έστιν ο εκζητών τον θεόν 12πάντες εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν ουκ έστι ποιών χρηστότητα ουκ έστιν έως ενός 13τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών ταις γλώσσαις αυτών εδολιούσαν ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών 14ων το στόμα αράς και πικρίας γέμει 15οξείς οι πόδες αυτών εκχέαι αίμα 16σύντριμμα και ταλαιπωρία εν ταις οδοίς αυτών 17και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν 18ουκ έστι φόβος θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών

Justified Without Charge

19οίδαμεν δε ότι όσα ο νόμος λέγει τοις εν τω νόμω λαλεί ίνα παν στόμα φραγή και υπόδικος γένηται πας ο κόσμος τω θεώ 20διότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσεται πάσα σαρξ ενώπιον αυτού διά γαρ νόμου επίγνωσις αμαρτίας 21νυνί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη θεού πεφανέρωται μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών 22δικαιοσύνη δε θεού διά πίστεως Ιησού χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας ου γαρ εστι διαστολή 23πάντες γαρ ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του θεού 24δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάριτι διά της απολυτρώσεως της εν χριστώ Ιησού 25ον προέθετο ο θεός ιλαστήριον διά της πίστεως εν τω αυτού αίματι εις ένδειξιν της δικαιοσύνης αυτού διά την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων 26εν τη ανοχή του θεού προς ένδειξιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω νυν καιρώ εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκ πίστεως Ιησούν 27που ούν η καύχησις εξεκλείσθη διά ποίου νόμου των έργων ουχί αλλά διά νόμου πίστεως 28λογιζόμεθα ούν πίστει δικαιούσθαι άνθρωπον χωρίς έργων νόμου 29η Ιουδαίων ο θεός μόνον ουχί δε και εθνών ναι και εθνών 30επείπερ εις ο θεός ος δικαιώσει περιτομήν εκ πίστεως και ακροβυστίαν διά της πίστεως 31νόμον ούν καταργούμεν διά της πίστεως μη γένοιτο αλλά νόμον ιστώμεν
Copyright information for ABPGRK