Romans 3

CHAPTER 3

Benefit of Circumcision

τι ουν το περισσόν του Ιουδαίου η τις η ωφέλεια της περιτομής πολύ κατά πάντα τρόπον πρώτον μεν γαρ ότι επιστεύθησαν τα λόγια του θεού τι γαρ ει ηπίστησάν τινες μη η απιστία αυτών την πίστιν του θεού καταργήσει μη γένοιτο γινέσθω δε ο θεός αληθής πας δε άνθρωπος ψεύστης καθώς γέγραπται όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε ει δε η αδικία ημών θεού δικαιοσύνην συνίστησι τι ερούμεν μη άδικος ο θεός ο επιφέρων την οργήν κατά άνθρωπον λέγω μη γένοιτο επεί πως κρινεί ο θεός τον κόσμον ει γαρ η αλήθεια του θεού εν τω εμώ ψεύσματι επερίσσευσεν εις την δόξαν αυτού τι έτι καγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι και μη καθώς βλασφημούμεθα και καθώς φασί τινες ημάς λέγειν ότι ποιήσωμεν τα κακά ίνα έλθη τα αγαθά ων το κρίμα ένδικόν εστι

All are under Sin

τι ούν προεχόμεθα ου πάντως προητιασάμεθα γαρ Ιουδαίους τε και Έλληνας πάντας υφ΄ αμαρτίαν είναι 10 καθώς γέγραπται ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις 11 ουκ έστιν ο συνιών ουκ έστιν ο εκζητών τον θεόν 12 πάντες εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν ουκ έστι ποιών χρηστότητα ουκ έστιν έως ενός 13 τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών ταις γλώσσαις αυτών εδολιούσαν ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών 14 ων το στόμα αράς και πικρίας γέμει 15 οξείς οι πόδες αυτών εκχέαι αίμα 16 σύντριμμα και ταλαιπωρία εν ταις οδοίς αυτών 17 και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν 18 ουκ έστι φόβος θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών

Justified Without Charge

19 οίδαμεν δε ότι όσα ο νόμος λέγει τοις εν τω νόμω λαλεί ίνα παν στόμα φραγή και υπόδικος γένηται πας ο κόσμος τω θεώ 20 διότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσεται πάσα σαρξ ενώπιον αυτού διά γαρ νόμου επίγνωσις αμαρτίας 21 νυνί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη θεού πεφανέρωται μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών 22 δικαιοσύνη δε θεού διά πίστεως Ιησού χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας ου γαρ εστι διαστολή 23 πάντες γαρ ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του θεού 24 δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάριτι διά της απολυτρώσεως της εν χριστώ Ιησού 25 ον προέθετο ο θεός ιλαστήριον διά της πίστεως εν τω αυτού αίματι εις ένδειξιν της δικαιοσύνης αυτού διά την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων 26 εν τη ανοχή του θεού προς ένδειξιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω νυν καιρώ εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκ πίστεως Ιησούν 27 που ούν η καύχησις εξεκλείσθη διά ποίου νόμου των έργων ουχί αλλά διά νόμου πίστεως 28 λογιζόμεθα ούν πίστει δικαιούσθαι άνθρωπον χωρίς έργων νόμου 29 η Ιουδαίων ο θεός μόνον ουχί δε και εθνών ναι και εθνών 30 επείπερ εις ο θεός ος δικαιώσει περιτομήν εκ πίστεως και ακροβυστίαν διά της πίστεως 31 νόμον ούν καταργούμεν διά της πίστεως μη γένοιτο αλλά νόμον ιστώμεν
Copyright information for ABPGRK