Romans 6

CHAPTER 6

Dying to Sin

1τι ούν ερούμεν επιμενούμεν τη αμαρτία ίνα η χάρις πλεονάση 2μη γένοιτο οίτινες απεθάνομεν τη αμαρτία πως έτι ζήσομεν εν αυτή 3η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν 4συνετάφημεν ουν αυτώ διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον ίνα ώσπερ ηγέρθη χριστός εκ νεκρών διά της δόξης του πατρός ούτως και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν 5ει γαρ σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτού αλλά και της αναστάσεως εσόμεθα 6τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ίνα καταργηθή το σώμα της αμαρτίας του μηκέτι δουλεύειν ημάς τη αμαρτία 7ο γαρ αποθανών δεδικαίωται από της αμαρτίας 8ει δε απεθάνομεν συν χριστώ πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτώ 9ειδότες ότι χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνήσκει θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει 10ο γαρ απέθανεν τη αμαρτία απέθανεν εφάπαξ ο δε ζη ζη τω θεώ 11ούτω και υμείς λογίζεσθε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία ζώντας δε τω θεώ εν χριστώ Ιησού τω κυρίω ημών 12μη ούν βασιλευέτω η αμαρτία εν τω θνητώ υμών σώματι εις το υπακούειν αυτή εν ταις επιθυμίαις αυτού 13μηδέ παριστάνετε τα μέλη υμών όπλα αδικίας τη αμαρτία αλλά παραστήσατε εαυτούς τω θεώ ως εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη υμών όπλα δικαιοσύνης τω θεώ 14αμαρτία γαρ υμών ου κυριεύσει ου γαρ εστε υπό νόμον αλλ΄ υπό χάριν 15τι ούν αμαρτήσομεν ότι ουκ εσμέν υπό νόμον αλλ΄ υπό χάριν μη γένοιτο 16ουκ οίδατε ότι ω παριστάνετε εαυτούς δούλους εις υπακοήν δούλοί εστε ω υπακούετε ήτοι αμαρτίας εις θάνατον η υπακοής εις δικαιοσύνην 17χάρις δε τω θεώ ότι ήτε δούλοι της αμαρτίας υπηκούσατε δε εκ καρδίας εις ον παρεδόθητε τύπον διδαχής 18ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας εδουλώθητε τη δικαιοσύνη 19ανθρώπινον λέγω διά την ασθένειαν της σαρκός υμών ώσπερ γαρ παρεστήσατε τα μέλη υμών δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία εις την ανομίαν ούτως νυν παρεστήσατε τα μέλη υμών δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν 20ότε γαρ δούλοι ήτε της αμαρτίας ελεύθεροι ήτε τη δικαιοσύνη 21τίνα ουν καρπόν είχετε τότε εφ οις νυν επαισχύνεσθε το γαρ τέλος εκείνων θάνατος 22νυνί δε ελευθερωθέντες από της αμαρτίας δουλωθέντες δε τω θεώ έχετε τον καρπόν υμών εις αγιασμόν το δε τέλος ζωήν αιώνιον 23τα γαρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος το δε χάρισμα του θεού ζωή αιώνιος εν χριστώ Ιησού τω κυρίω ημών
Copyright information for ABPGRK