Romans 7

CHAPTER 7

Free from the Law

1η αγνοείτε αδελφοί γινώσκουσιν γαρ νόμον λαλώ ότι ο νόμος κυριεύει του ανθρώπου εφ΄ όσον χρόνον ζη 2η γαρ ύπανδρος γυνή τω ζώντι ανδρί δέδεται νόμω εάν δε αποθάνη ο ανήρ κατήργηται από του νόμου του ανδρός 3άρα ούν ζώντος του ανδρός μοιχαλίς χρηματίσει εάν γένηται ανδρί ετέρω εάν δε αποθάνη ο ανήρ ελευθέρα εστίν από του νόμου του μη είναι αυτήν μοιχαλίδα γενομένην ανδρί ετέρω 4ώστε αδελφοί μου και υμείς εθανατώθητε τω νόμω διά του σώματος του χριστού εις το γενέσθαι υμάς ετέρω τω εκ νεκρών εγερθέντι ίνα καρποφορήσωμεν τω θεώ 5ότε γαρ ήμεν εν τη σαρκί τα παθήματα των αμαρτιών τα διά του νόμου ενηργείτο εν τοις μέλεσιν ημών εις το καρποφορήσαι τω θανάτω 6νυνί δε κατηργήθημεν από του νόμου αποθανόντες εν ω κατειχόμεθα ώστε δουλεύειν ημάς εν καινότητι πνεύματος και ου παλαιότητι γράμματος 7τι ούν ερούμεν ο νόμος αμαρτία μη γένοιτο αλλά την αμαρτίαν ουκ έγνων ει μη διά νόμου την τε γαρ επιθυμίαν ουκ ήδειν ει μη ο νόμος έλεγεν ουκ επιθυμήσεις 8αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία διά της εντολής κατειργάσατο εν εμοί πάσαν επιθυμίαν χωρίς γαρ νόμου αμαρτία νεκρά 9εγώ δε έζων χωρίς νόμου ποτέ ελθούσης δε της εντολής η αμαρτία ανέζησεν εγώ δε απέθανον 10και ευρέθη μοι η εντολή η εις ζωήν αύτη εις θάνατον 11η γαρ αμαρτία αφορμήν λαβούσα διά της εντολής εξηπάτησέ με και δι΄ αυτής απέκτεινεν 12ώστε ο μεν νόμος άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή 13το ούν αγαθόν εμοί γέγονε θάνατος μη γένοιτο αλλά η αμαρτία ίνα φανή αμαρτία διά του αγαθού μοι κατεργαζομένη θάνατον ίνα γένηται καθ΄ υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία διά της εντολής 14οίδαμεν γαρ ότι ο νόμος πνευματικός εστιν εγώ δε σαρκικός ειμι πεπραμένος υπό την αμαρτίαν 15ο γαρ κατεργάζομαι ου γινώσκω ου γαρ ο θέλω τούτο πράσσω αλλ΄ ο μισώ τούτο ποιώ 16ει δε ο ου θέλω τούτο ποιώ σύμφημι τω νόμω ότι καλός 17νυνί δε ουκέτι εγώ κατεργάζομαι αυτό αλλ΄ η οικούσα εν εμοί αμαρτία 18οίδα γαρ ότι ουκ οικεί εν εμοί τουτ΄ έστιν εν τη σαρκί μου αγαθόν το γαρ θέλειν παράκειταί μοι το δε κατεργάζεσθαι το καλόν ουχ ευρίσκω 19ου γαρ ο θέλω ποιώ αγαθόν αλλ΄ ο ου θέλω κακόν τούτο πράσσω 20ει δε ο ου θέλω εγώ τούτο ποιώ ουκέτι εγώ κατεργάζομαι αυτό αλλ΄ η οικούσα εν εμοί αμαρτία 21ευρίσκω άρα τον νόμον τω θέλοντι εμοί ποιείν το καλόν ότι εμοί το κακόν παράκειται 22συνήδομαι γαρ τω νόμω του θεού κατά τον έσω άνθρωπον 23βλέπω δε έτερον νόμον εν τοις μέλεσί μου αντιστρατευόμενον τω νόμω του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με τω νόμω της αμαρτίας τω όντι εν τοις μέλεσί μου 24ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος τις με ρύσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου 25ευχαριστώ τω θεώ διά Ιησού χριστού του κυρίου ημών άρα ούν αυτός εγώ τω μεν νοϊ δουλεύω νόμω θεού τη δε σαρκί νόμω αμαρτίας
Copyright information for ABPGRK