Romans 8

CHAPTER 8

The Law of the Spirit

ουδέν άρα νυν κατάκριμα τοις εν χριστώ Ιησού μη κατά σάρκα περιπατούσιν αλλά κατά πνεύμα ο γαρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου το γαρ αδύνατον του νόμου εν ω ησθένει διά της σαρκός ο θεός τον εαυτού υιόν πέμψας εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί ίνα το δικαίωμα του νόμου πληρωθή εν ημίν τοις μη κατά σάρκα περιπατούσιν αλλ΄ κατά πνεύμα οι γαρ κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσιν οι δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις θεόν τω γαρ νόμω του θεού ουχ υποτάσσεται ουδέ γαρ δύναται οι δε εν σαρκί όντες θεώ αρέσαι ου δύνανται υμείς δε ουκ εστέ εν σαρκί αλλ΄ εν πνεύματι είπερ πνεύμα θεού οικεί εν υμίν ει δε τις πνεύμα χριστού ουκ έχει ούτος ουκ έστιν αυτού 10 ει δε χριστός εν υμίν το μεν σώμα νεκρόν δι΄ αμαρτίαν το δε πνεύμα ζωή διά δικαιοσύνην 11 ει δε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν ο εγείρας τον χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και το θνητά σώματα υμών διά το ενοικούντος αυτού πνεύματος εν υμίν 12 άρα ούν αδελφοί οφειλέται εσμέν ου τη σαρκί του κατά σάρκα ζην 13 ει γαρ κατά σάρκα ζήτε μέλλετε αποθνήσκειν ει δε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε ζήσεσθε 14 όσοι γαρ πνεύματι θεού άγονται ούτοί εισιν υιοί θεού 15 ου γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον αλλ΄ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας εν ω κράζομεν αββά ο πατήρ 16 αυτό το πνεύμα σύμμαρτυρει τω πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα θεού 17 ει δε τέκνα και κληρονόμοι κληρονόμοι μεν θεού συγκληρονόμοι δε χριστού είπερ συμπάσχομεν ίνα και συνδοξασθώμεν

The Sufferings of the Present Time

18 λογίζομαι γαρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλλουσαν δόξαν αποκαλυφθήναι εις ημάς 19 η γαρ αποκαραδοκία της κτίσεως την αποκάλυψιν των υιών του θεού απεκδέχεται 20 τη γαρ ματαιότητι η κτίσις υπετάγη ουχ εκούσα αλλά διά τον υποτάξαντα επ΄ ελπίδι 21 ότι και αυτή η κτίσις ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του θεού 22 οίδαμεν γαρ ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει άχρι του νυν 23 ου μόνον δε αλλά και αυτοί την απαρχήν του πνεύματος έχοντες και ημείς αυτοί εν εαυτοίς στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι την απολύτρωσιν του σώματος ημών 24 τη γαρ ελπίδι εσώθημεν ελπίς δε βλεπομένη ουκ έστιν ελπίς ο γαρ βλέπει τις τι και ελπίζει 25 ει δε ο ου βλέπομεν ελπίζομεν δι΄ υπομονής απεκδεχόμεθα 26 ωσαύτως δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται ταις ασθενείαις ημών το γαρ τι προσευξώμεθα καθό δει ουκ οίδαμεν αλλ΄ αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμοίς αλαλήτοις 27 ο δε ερευνών τας καρδίας οίδε τι το φρόνημα του πνεύματος ότι κατά θεόν εντυγχάνει υπέρ αγίων 28 οίδαμεν δε ότι τοις αγαπώσι τον θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν τοις κατά πρόθεσιν κλητοίς ούσιν 29 ότι ους προέγνω και προώρισεν συμμόρφους της εικόνος του υιού αυτού εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλοίς αδελφοίς 30 ους δε προώρισε τούτους και εκάλεσεν και ους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσεν ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε

God's Everlasting Love

31 τι ούν ερούμεν προς ταύτα ει ο θεός υπέρ ημών τις καθ΄ ημών 32 ος γε του ιδίου υιού ουκ εφείσατο αλλ΄ υπέρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν πως ουχί και συν αυτώ τα πάντα ημίν χαρίσεται 33 τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών θεού θεός ο δικαιών 34 τις ο κατακρίνων χριστός ο αποθανών μάλλον δε και εγερθείς ος και έστιν εν δεξιά του θεού ος και εντυγχάνει υπέρ ημών 35 τις ημάς χωρίσει από της αγάπης του χριστού θλίψις η στενοχωρία η διωγμός η λιμός η γυμνότης η κίνδυνος η μάχαιρα 36 καθώς γέγραπται ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής 37 αλλ΄ εν τούτοις πάσιν υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς 38 πέπεισμαι γαρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε ενεστώτα ούτε μέλλοντα 39 ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσαι από της αγάπης του θεού της εν χριστώ Ιησού τω κυρίω ημών
Copyright information for ABPGRK