Romans 8

CHAPTER 8

The Law of the Spirit

1ουδέν άρα νυν κατάκριμα τοις εν χριστώ Ιησού μη κατά σάρκα περιπατούσιν αλλά κατά πνεύμα 2ο γαρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου 3το γαρ αδύνατον του νόμου εν ω ησθένει διά της σαρκός ο θεός τον εαυτού υιόν πέμψας εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί 4ίνα το δικαίωμα του νόμου πληρωθή εν ημίν τοις μη κατά σάρκα περιπατούσιν αλλ΄ κατά πνεύμα 5οι γαρ κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσιν οι δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος 6το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη 7διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις θεόν τω γαρ νόμω του θεού ουχ υποτάσσεται ουδέ γαρ δύναται 8οι δε εν σαρκί όντες θεώ αρέσαι ου δύνανται 9υμείς δε ουκ εστέ εν σαρκί αλλ΄ εν πνεύματι είπερ πνεύμα θεού οικεί εν υμίν ει δε τις πνεύμα χριστού ουκ έχει ούτος ουκ έστιν αυτού 10ει δε χριστός εν υμίν το μεν σώμα νεκρόν δι΄ αμαρτίαν το δε πνεύμα ζωή διά δικαιοσύνην 11ει δε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν ο εγείρας τον χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και το θνητά σώματα υμών διά το ενοικούντος αυτού πνεύματος εν υμίν 12άρα ούν αδελφοί οφειλέται εσμέν ου τη σαρκί του κατά σάρκα ζην 13ει γαρ κατά σάρκα ζήτε μέλλετε αποθνήσκειν ει δε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε ζήσεσθε 14όσοι γαρ πνεύματι θεού άγονται ούτοί εισιν υιοί θεού 15ου γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον αλλ΄ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας εν ω κράζομεν αββά ο πατήρ 16αυτό το πνεύμα σύμμαρτυρει τω πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα θεού 17ει δε τέκνα και κληρονόμοι κληρονόμοι μεν θεού συγκληρονόμοι δε χριστού είπερ συμπάσχομεν ίνα και συνδοξασθώμεν

The Sufferings of the Present Time

18λογίζομαι γαρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλλουσαν δόξαν αποκαλυφθήναι εις ημάς 19η γαρ αποκαραδοκία της κτίσεως την αποκάλυψιν των υιών του θεού απεκδέχεται 20τη γαρ ματαιότητι η κτίσις υπετάγη ουχ εκούσα αλλά διά τον υποτάξαντα επ΄ ελπίδι 21ότι και αυτή η κτίσις ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του θεού 22οίδαμεν γαρ ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει άχρι του νυν 23ου μόνον δε αλλά και αυτοί την απαρχήν του πνεύματος έχοντες και ημείς αυτοί εν εαυτοίς στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι την απολύτρωσιν του σώματος ημών 24τη γαρ ελπίδι εσώθημεν ελπίς δε βλεπομένη ουκ έστιν ελπίς ο γαρ βλέπει τις τι και ελπίζει 25ει δε ο ου βλέπομεν ελπίζομεν δι΄ υπομονής απεκδεχόμεθα 26ωσαύτως δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται ταις ασθενείαις ημών το γαρ τι προσευξώμεθα καθό δει ουκ οίδαμεν αλλ΄ αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμοίς αλαλήτοις 27ο δε ερευνών τας καρδίας οίδε τι το φρόνημα του πνεύματος ότι κατά θεόν εντυγχάνει υπέρ αγίων 28οίδαμεν δε ότι τοις αγαπώσι τον θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν τοις κατά πρόθεσιν κλητοίς ούσιν 29ότι ους προέγνω και προώρισεν συμμόρφους της εικόνος του υιού αυτού εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλοίς αδελφοίς 30ους δε προώρισε τούτους και εκάλεσεν και ους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσεν ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε

God's Everlasting Love

31τι ούν ερούμεν προς ταύτα ει ο θεός υπέρ ημών τις καθ΄ ημών 32ος γε του ιδίου υιού ουκ εφείσατο αλλ΄ υπέρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν πως ουχί και συν αυτώ τα πάντα ημίν χαρίσεται 33τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών θεού θεός ο δικαιών 34τις ο κατακρίνων χριστός ο αποθανών μάλλον δε και εγερθείς ος και έστιν εν δεξιά του θεού ος και εντυγχάνει υπέρ ημών 35τις ημάς χωρίσει από της αγάπης του χριστού θλίψις η στενοχωρία η διωγμός η λιμός η γυμνότης η κίνδυνος η μάχαιρα 36καθώς γέγραπται ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής 37αλλ΄ εν τούτοις πάσιν υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς 38πέπεισμαι γαρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε ενεστώτα ούτε μέλλοντα 39ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσαι από της αγάπης του θεού της εν χριστώ Ιησού τω κυρίω ημών
Copyright information for ABPGRK