Ruth 4

CHAPTER 4

Boaz Redeems Ruth

και Βοόζ ανέβη επί την πύλην και εκάθισεν εκεί και ιδού ο αγχιστεύς παρεπορεύετο ον ελάλησε Βοόζ και είπε προς αυτόν Βοόζ εκκλίνας κάθισον ώδε κρύφιε και εξέκλινε και εκάθισε και έλαβε Βοόζ δέκα άνδρας από των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε καθίσατε ώδε και εκάθισαν και είπε Βοόζ τω αγχιστεύοντι την μερίδα του αγρού η εστι του αδελφού ημών του Ελιμέλεχ ω απέδοτο Νοομί η επιστρέψασα εξ αγρού Μωάβ καγώ είπα αποκαλύψω το ους σου λέγων κτήσαι εναντίον των καθημένων και εναντίον των πρεσβυτέρων του λαού μου ει αγχιστεύεις αγχίστευε ει δε μη αγχιστεύεις ανάγγειλόν μοι και γνώσομαι ότι ουκ έστι πάρεξ σου του αγχιστεύσαι καγώ ειμι μετά σε ο δε είπεν εγώ ειμι αγχιστεύσω και είπε Βοόζ εν ημέρα του κτήσασθαί σε τον αγρόν εκ χειρός Νοομί και παρά Ρουθ της Μωαβίτιδος γυναικός του τεθνηκότος και αυτήν κτήσασθαί σε δει ώστε αναστήσαι το όνομα του τεθνηκότος επί της κληρονομίας αυτού και είπεν ο αγχιστεύς ου δυνήσομαι αγχιστεύσαι εμαυτώ μή ποτε διαφθείρω την κληρονομίαν μου αγχίστευσον σεαυτώ συ την αγχιστείαν μου ότι ου δυνήσομαι αγχιστεύσαι και τούτο το δικαίωμα έμπροσθεν εν τω Ισραήλ επί την αγχιστείαν και επί το αντάλλαγμα του στήσαι πάντα λόγον υπελύετο ανήρ το υπόδημα αυτού και εδίδου τω πλησίον αυτού τω αγχιστεύοντι την αγχιστείαν αυτού και τούτο ην μαρτύριον εν Ισραήλ και είπεν ο αγχιστεύς τω Βοόζ κτήσαι σεαυτώ την αγχιστείαν μου και υπελύσατο το υπόδημα αυτού και έδωκεν αυτώ και είπε Βοόζ τοις πρεσβυτέροις και παντί τω λαώ μάρτυρες υμείς σήμερον ότι κέκτημαι πάντα τα του Ελιμέλεχ και πάντα όσα υπάρχει τω Χελεών και τω Μααλών εκ χειρός Νοομί 10 και γε Ρουθ την Μωαβίτιν την γυναίκα Μααλών κέκτημαι εμαυτώ εις γυναίκα του αναστήσαι το όνομα του τεθνηκότος επί της κληρονομίας αυτού και ουκ εξολοθρευθήσεται το όνομα του τεθνηκότος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πύλης του τόπου αυτού μάρτυρες υμείς σήμερον 11 και είπον πας ο λαός οι εν τη πύλη μάρτυρες και οι πρεσβύτεροι είπον δωή κύριος την γυναίκα σου την εισπορευομένην εις τον οίκόν σου ως Ραχήλ και ως Λείαν αι ωκοδόμησαν αμφότεραι τον οίκον Ισραήλ και εποίησαν δύναμιν εν Εφραθά και έσται όνομα εν Βηθλεέμ 12 και γένοιτο ο οίκός σου ως οίκος Φαρές ον έτεκε Θάμαρ τω Ιούδα εκ του σπέρματός σου δώη σοι κύριος εκ της παιδίσκης ταύτης τέκνα

Boaz Takes Ruth for a Wife

13 και έλαβε Βοόζ την Ρουθ και εγενήθη αυτώ εις γυναίκα και εισήλθε προς αυτήν και έδωκεν αυτή κύριος κύησιν και έτεκεν υιόν 14 και είπον αι γυναίκες προς Νοομί ευλογητός κύριος ος ου κατέλυσέ σοι σήμερον τον αγχιστέα και καλέσαι το όνομά σου εν Ισραήλ 15 και έσται σοι εις επιστρέφοντα ψυχήν και του διαθρέψαι την πολιάν σου ότι η νύμφη σου η αγαπήσασά σε έτεκεν αυτόν η εστιν αγαθή σοι υπέρ επτά υιούς 16 και έλαβε Νοομί το παιδάριον και έθηκεν αυτό εις τον κόλπον αυτής και εγενήθη αυτώ εις τιθηνόν 17 και εκάλεσαν αυτώ αι γείτονες το όνομα λέγουσαι ετέχθη υιός τη Νοομί και εκάλεσαν το όνομα αυτού Ωβήδ ούτος πατήρ Ιεσσαί πατρός Δαυίδ

Genealogy of Boaz

18 και αύται αι γενέσεις Φαρές Φαρές εγέννησε τον Εσρών 19 και Εσρώ εγέννησε τον Αράμ και Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ 20 και Αμμιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών και Ναασσών εγέννησε τον Σαλμών 21 και Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ και Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ 22 και Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί και Ιεσσαί εγέννησε τον Δαυίδ
Copyright information for ABPGRK