Ruth 4

CHAPTER 4

Boaz Redeems Ruth

1και Βοόζ ανέβη επί την πύλην και εκάθισεν εκεί και ιδού ο αγχιστεύς παρεπορεύετο ον ελάλησε Βοόζ και είπε προς αυτόν Βοόζ εκκλίνας κάθισον ώδε κρύφιε και εξέκλινε και εκάθισε 2και έλαβε Βοόζ δέκα άνδρας από των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε καθίσατε ώδε και εκάθισαν 3και είπε Βοόζ τω αγχιστεύοντι την μερίδα του αγρού η εστι του αδελφού ημών του Ελιμέλεχ ω απέδοτο Νοομί η επιστρέψασα εξ αγρού Μωάβ 4καγώ είπα αποκαλύψω το ους σου λέγων κτήσαι εναντίον των καθημένων και εναντίον των πρεσβυτέρων του λαού μου ει αγχιστεύεις αγχίστευε ει δε μη αγχιστεύεις ανάγγειλόν μοι και γνώσομαι ότι ουκ έστι πάρεξ σου του αγχιστεύσαι καγώ ειμι μετά σε ο δε είπεν εγώ ειμι αγχιστεύσω 5και είπε Βοόζ εν ημέρα του κτήσασθαί σε τον αγρόν εκ χειρός Νοομί και παρά Ρουθ της Μωαβίτιδος γυναικός του τεθνηκότος και αυτήν κτήσασθαί σε δει ώστε αναστήσαι το όνομα του τεθνηκότος επί της κληρονομίας αυτού 6και είπεν ο αγχιστεύς ου δυνήσομαι αγχιστεύσαι εμαυτώ μή ποτε διαφθείρω την κληρονομίαν μου αγχίστευσον σεαυτώ συ την αγχιστείαν μου ότι ου δυνήσομαι αγχιστεύσαι 7και τούτο το δικαίωμα έμπροσθεν εν τω Ισραήλ επί την αγχιστείαν και επί το αντάλλαγμα του στήσαι πάντα λόγον υπελύετο ανήρ το υπόδημα αυτού και εδίδου τω πλησίον αυτού τω αγχιστεύοντι την αγχιστείαν αυτού και τούτο ην μαρτύριον εν Ισραήλ 8και είπεν ο αγχιστεύς τω Βοόζ κτήσαι σεαυτώ την αγχιστείαν μου και υπελύσατο το υπόδημα αυτού και έδωκεν αυτώ 9και είπε Βοόζ τοις πρεσβυτέροις και παντί τω λαώ μάρτυρες υμείς σήμερον ότι κέκτημαι πάντα τα του Ελιμέλεχ και πάντα όσα υπάρχει τω Χελεών και τω Μααλών εκ χειρός Νοομί 10και γε Ρουθ την Μωαβίτιν την γυναίκα Μααλών κέκτημαι εμαυτώ εις γυναίκα του αναστήσαι το όνομα του τεθνηκότος επί της κληρονομίας αυτού και ουκ εξολοθρευθήσεται το όνομα του τεθνηκότος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πύλης του τόπου αυτού μάρτυρες υμείς σήμερον 11και είπον πας ο λαός οι εν τη πύλη μάρτυρες και οι πρεσβύτεροι είπον δωή κύριος την γυναίκα σου την εισπορευομένην εις τον οίκόν σου ως Ραχήλ και ως Λείαν αι ωκοδόμησαν αμφότεραι τον οίκον Ισραήλ και εποίησαν δύναμιν εν Εφραθά και έσται όνομα εν Βηθλεέμ 12και γένοιτο ο οίκός σου ως οίκος Φαρές ον έτεκε Θάμαρ τω Ιούδα εκ του σπέρματός σου δώη σοι κύριος εκ της παιδίσκης ταύτης τέκνα

Boaz Takes Ruth for a Wife

13και έλαβε Βοόζ την Ρουθ και εγενήθη αυτώ εις γυναίκα και εισήλθε προς αυτήν και έδωκεν αυτή κύριος κύησιν και έτεκεν υιόν 14και είπον αι γυναίκες προς Νοομί ευλογητός κύριος ος ου κατέλυσέ σοι σήμερον τον αγχιστέα και καλέσαι το όνομά σου εν Ισραήλ 15και έσται σοι εις επιστρέφοντα ψυχήν και του διαθρέψαι την πολιάν σου ότι η νύμφη σου η αγαπήσασά σε έτεκεν αυτόν η εστιν αγαθή σοι υπέρ επτά υιούς 16και έλαβε Νοομί το παιδάριον και έθηκεν αυτό εις τον κόλπον αυτής και εγενήθη αυτώ εις τιθηνόν 17και εκάλεσαν αυτώ αι γείτονες το όνομα λέγουσαι ετέχθη υιός τη Νοομί και εκάλεσαν το όνομα αυτού Ωβήδ ούτος πατήρ Ιεσσαί πατρός Δαυίδ

Genealogy of Boaz

18και αύται αι γενέσεις Φαρές Φαρές εγέννησε τον Εσρών 19και Εσρώ εγέννησε τον Αράμ και Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ 20και Αμμιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών και Ναασσών εγέννησε τον Σαλμών 21και Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ και Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ 22και Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί και Ιεσσαί εγέννησε τον Δαυίδ
Copyright information for ABPGRK