Zechariah 11

CHAPTER 11

The Shepherds

διάνοιξον ο Λίβανος τας θύρας σου και καταφαγέτω πυρ τας κέδρους σου ολολυξάτω πίτυς διότι πέπτωκεν κέδρος διότι εταλαιπώρηθησαν μεγιστάνες ολολύξατε δρύες της Βασανίτιδος ότι κατεσπάσθη ο δρυμός ο σύμφυτος φωνή θρηνούντων ποιμένων ότι τεταλαιπώρηκεν η μεγαλωσύνη αυτών φωνή ωρυομένων λεόντων ότι τεταλαιπώρηκεν το φρύαγμα του Ιορδάνου τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ποίμαινε τα πρόβατα της σφαγής α οι κτησάμενοι κατέσφαζον και ου μετεμελούντο και οι πωλούντες αυτά έλεγον ευλογητός κύριος πεπλουτήκαμεν και οι ποιμένες αυτών ουκ έπασχον ουδέν επ΄ αυτοίς διά τούτο ου φείσομαι ουκέτι επί τους κατοικούντας την γην λέγει κύριος και ιδού εγώ παραδίδωμι τους ανθρώπους έκαστον εις χείρα του πλησίον αυτού και εις χείρα βασιλέως αυτού και κατακόψουσι την γην και ου μη εξέλωμαι εκ χειρός αυτών και ποιμανώ τα πρόβατα της σφαγής εις την Χαναανίτιν και λήψομαι εμαυτώ δύο ράβδους την μίαν εκάλεσα κάλλος και την ετέραν εκάλεσα σχοίνισμα και ποιμανώ τα πρόβατα και εξαρώ τους τρεις ποιμένας εν μηνί ενί και βαρυνθήσεται η ψυχή μου επ΄ αυτούς και γαρ αι ψυχαί αυτών επωρύοντο επ΄ εμέ και είπα ου ποιμανώ υμάς το αποθνήσκον αποθνησκέτω και το εκλείπον εκλιπέτω και τα κατάλοιπα κατεσθιέτωσαν έκαστος τας σάρκας του πλησίον αυτού

The Two Rods

10 και λήψομαι την ράβδον μου την καλήν και απορρίψω αυτήν διασκεδάσαι την διαθήκην μου ην διεθέμην προς πάντας τους λαούς 11 και διασκεδασθήσεται εν τη ημέρα εκείνη και γνώσονται οι Χαναναίοι τα πρόβατα φυλασσόμενά μοι διότι λόγος κυρίου εστί 12 και ερώ προς αυτούς ει καλόν ενώπιον υμών εστι δότε τον μισθόν μου η απείπασθε και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργυρούς 13 και είπεν κύριος προς με κάθες αυτούς εις το χωνευτήριον και σκέψαι ει δόκιμόν εστιν ον τρόπον εδοκιμάσθην υπέρ αυτών και έλαβον τους τριάκοντα αργυρός και ενέβαλον αυτούς εις τον οίκον κυρίου εις το χωνευτήριον 14 και απέρριψα την ράβδον μου την δευτέραν το σχοίνισμα του διασκεδάσαι την κατάσχεσιν την αναμέσον Ιούδα και αναμέσον Ισραήλ 15 και είπε κύριος προς με έτι λάβε σεαυτώ σκεύη ποιμενικά ποιμένος απείρου 16 διότι ιδού εξεγείρω ποιμένα επί την γην όστις το εκλείπον ου μη επισκέψηται και το εσκορπισμένον ου μη ζητήση και το συντετριμμένον ου μη ιάσηται και το ολόκληρον ου μη κατευθύνη και τα κρέα των εκλεκτών καταφάγεται και τους αστραγάλους αυτών εκστρέψει 17 ω οι ποιμαίνοντες τα μάταια και καταλελοιπότες τα πρόβατα μάχαιρα επί τον βραχίονα αυτού και επί τον οφθαλμόν τον δεξιόν αυτού ο βραχίων αυτού ξηραινόμενος ξηρανθήσεται και ο οφθαλμός ο δεξιός αυτού εκτυφλούμενος εκτυφλωθήσεται
Copyright information for ABPGRK