Zechariah 13

CHAPTER 13

The Removal of the Idols and False Prophets

εν τη ημέρα εκείνη έσται πας τόπος διανοιγόμενος τω οίκω Δαυίδ και τοις κατοικούσιν Ιερουσαλήμ εις την μετακινησιν και εις τον ραντισμον και έσται εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος σαβαώθ εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από της γης και ουκ έσται έτι αυτών μνεία και τους ψευδοπροφήτας και το πνεύμα το ακάθαρτον εξαρώ από της γης και έσται εάν προφητεύση άνθρωπος έτι και ερεί προς αυτόν ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού οι γεννήσαντες αυτόν ου ζήση ότι ψευδή ελάλησας επ΄ ονόματι κυρίου και συμποδιούσιν αυτόν ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού οι γεννήσαντες αυτόν εν τω προφητεύειν αυτόν και έσται εν τη ημέρα εκείνη καταισχυνθήσονται οι προφήται έκαστος εκ της οράσεως αυτού εν τω προφητεύειν αυτόν και ενδύσονται δέρριν τριχίνην ανθ΄ ων εψεύσαντο και ερει ουκ ειμί προφήτης εγώ διότι άνθρωπος εργαζόμενος την γην εγώ ειμί ότι άνθρωπος εγέννησέ με εκ νεότητός μου και ερώ προς αυτόν τι αι πληγαί αύται αναμέσον των χειρών σου και ερεί ας επλήγην εν τω οίκω του αγαπητού μου ρομφαία εξεγέρθητι επί τους ποιμένας μου και επ΄ άνδρα πολίτην μου λέγει κύριος παντοκράτωρ πάταξον τον ποιμένα και διασκορπισθήτωσαν τα πρόβατα και επάξω την χείρά μου επί τους ποιμένας και έσται εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος τα δύο μέρη εξολοθρευθήσεται και εκλείψει το δε τρίτον υπολειφθήσεται εν αυτή και διάξω το τρίτον διά πυρός και πυρώσω αυτούς ως πυρούται το αργύριον και δοκιμώ αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον αυτός επικαλέσεται το όνομά μου και εγώ επακούσομαι αυτού και ερώ λαός μου ούτος εστί και αυτός ερεί κύριος ο θεός μου
Copyright information for ABPGRK