Zechariah 2

CHAPTER 2

The Man with a Cord Measure

και ήρα τους οφθαλμούς μου και ίδον και ιδού ανήρ και εν τη χειρί αυτού σχοινίον γεωμετρικόν και είπα προς αυτόν που πορεύη και είπε προς με του διαμετρήσαι την Ιερουσαλήμ και ιδείν πηλίκον το πλάτος αυτής εστι και πηλίκον το μήκος και ιδού ο άγγελος ο λαλών εν εμοί ειστήκει και έτερος άγγελος εξεπορεύετο εις συνάντησιν αυτώ και είπεν προς αυτόν δράμε και λάλησον προς τον νεανίαν εκείνον λέγων κατάκαρπως κατοικηθήσεται Ιερουσαλήμ από πλήθους ανθρώπων και κτηνών εν μέσω αυτής και εγώ έσομαι αυτή λέγει κύριος τείχος πυρός κυκλόθεν και εις δόξαν έσομαι εν μέσω αυτής

The Future Glory of Jerusalem

ω ω φεύγετε από γης βορρά λέγει κύριος διότι εκ των τεσσάρων ανέμων του ουρανού συνάξω υμάς λέγει κύριος εις Σιών ανασώζεσθε οι κατοικούντες θυγατέρα Βαβυλώνος διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ οπίσω δόξης εξαπέσταλκέ με επί τα έθνη τα σκυλεύσαντα υμάς διότι ο απτόμενος υμών ως ο απτόμενος της κόρης του οφθαλμού αυτού διότι ιδού εγώ επιφέρω την χείρά μου επ΄ αυτούς και έσονται σκύλα τοις δουλευουσιν αυτοίς και γνώσεσθε ότι κύριος παντοκράτωρ εξαπέσταλκέ με 10 τέρπου και ευφραίνου θύγατερ Σιών διότι ιδού εγώ έρχομαι και κατασκηνώσω εν μέσω σου λέγει κύριος 11 και καταφεύξονται έθνη πολλά επί τον κύριον εν τη ημέρα εκείνη και έσονται αυτώ εις λαόν και κατασκηνώσω εν μέσω σου και επιγνώση ότι κύριος παντοκράτωρ εξαπέσταλκέ με προς σε 12 και κατακληρονομήσει κύριος τον Ιούδαν την μερίδα αυτού επί την γην την αγίαν και αιρετιει έτι την Ιερουσαλήμ 13 ευλαβείσθω πάσα σαρξ από προσώπου κυρίου ότι εξεγήγερται εκ νεφελών αγίων αυτού
Copyright information for ABPGRK