Zechariah 3

CHAPTER 3

Clean Garments for the Great Priest

και έδειξέ μοι κύριος Ιησούν τον ιερέα τον μέγαν εστώτα προ προσώπου αγγέλου κυρίου και ο διάβολος ειστήκει εκ δεξιών αυτού του αντικείσθαι αυτώ και είπεν κύριος προς τον διάβολον επιτιμήσαι κύριος εν σοι διάβολε και επιτιμήσαι κύριος εν σοι ο εκλεξάμενος την Ιερουσαλήμ ουχί ούτος δαλός εξεσπασμένος εκ πυρός και Ιησούς ην ενδεδυμένος ιμάτια ρυπαρά και ειστήκει προ προσώπου του αγγέλου και απεκρίθη και είπε προς τους εστηκότας προ προσώπου αυτού λέγων αφέλετε τα ιμάτια τα ρυπαρά απ΄ αυτού και είπεν προς αυτόν ιδού εξειλόμην τας αδικίας σου και ενδύσατε αυτόν ποδήρη ανδ είπεν επίθετε και μίτραν και κίδαριν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού και επέθηκαν μίτραν και κίδαριν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού και περιέβαλον αυτόν ιμάτια και ο άγγελος κυρίου ειστήκει και διεμαρτύρετο ο άγγελος κυρίου προς Ιησούν λέγων τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ εάν εν ταις οδοίς μου πορεύση και τα προστάγματά μου φυλάξης και συ διακρινείς τον οίκόν μου και συ φυλάξεις την αυλήν μου και δώσω σοι αναστρεφομένους εν μέσω των εστηκότων τούτων άκουε δη Ιησού ο ιερεύς ο μέγας συ και οι πλησίον σου οι καθήμενοι πρό προσώπου σου διότι άνδρες τερατοσκόποι εισίν διότι ιδού εγώ άγω τον δούλον μου ανατολήν διότι ο λίθος ον έδωκα προ προσώπου Ιησού επί τον λίθον τον ένα επτά οφθαλμοί εισιν ιδού εγώ ορύσσω βόθρον λέγει κύριος παντοκράτωρ και ψηλαφήσω πάσαν την αδικίαν της γης εν ημέρα μία 10 εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος παντοκράτωρ συγκαλέσετε έκαστος τον πλησίον αυτού υποκάτω αμπέλου και υποκάτω συκής
Copyright information for ABPGRK