Zechariah 6

CHAPTER 6

Vision of the Four Chariots and Horses

1και επέστρεψα και ήρα τους οφθαλμούς μου και ίδον και ιδού τέσσαρα άρματα εκπορευόμενα εκ μέσου δύο ορέων και τα όρη ην όρη χαλκά 2εν τω άρματι τω πρώτω ίπποι πυρροί και εν τω άρματι τω δευτέρω ίπποι μέλανες 3και εν τω άρματι τω τρίτω ίπποι λευκοί και εν τω άρματι τω τετάρτω ίπποι ποικίλοι και ψαροί 4και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα εν εμοί τι εστι ταύτα κύριε 5και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών εν εμοί και είπεν ταύτά εστιν οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού και εκπορεύονται παραστήναι τω κυρίω πάσης της γης 6εν ω ήσαν ίπποι οι μέλανες εξεπορεύοντο επί γην βορρά και οι λευκοί εξεπορεύοντο κατόπισθεν αυτών και οι ποικίλοι εξεπορεύοντο επί γην νότου 7και ψαροί εξεπορεύοντο και επέβλεπον του περιοδεύσαι την γην και είπεν πορεύεσθε και περιοδεύσατε την γην και περιώδευσαν την γην 8και ανεβόησε και ελάλησεν προς με λέγων ιδού οι εκπορευόμενοι επί γην βορρά ανέπαυσαν τον θυμόν μου εν γη βορρά 9και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων 10λάβε τα εκ της αιχμαλωσίας παρά των αρχόντων και παρά των χρησίμων αυτής και παρά των επεγνωκότων αυτήν και εισελεύση εν τη ημέρα εκείνη εις τον οίκον Ιωσίου του Σοφονίου του ήκοντος εκ Βαβυλώνος

A Crown for Joshua the Priest

11και λήψη αργύριον και χρυσίον και ποιήσεις στεφάνους και επιθήσεις επί την κεφαλήν Ιησού του Ιωσεδέκ του ιερέως του μεγάλου 12και ερείς προς αυτόν τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ιδού ανήρ ανατολή όνομα αυτόυ και υποκάτωθεν αυτού ανατελεί και οικοδομήσει τον οίκον κυρίου 13και αυτός λήψεται αρετήν και καθιείται και κατάρξει επί του θρόνου αυτού και έσται ιερεύς εκ δεξιών αυτού και βουλή ειρηνική έσται αναμέσον αμφοτέρων 14ο δε στέφανος έσται τοις υπομένουσιν και τοις χρησίμοις αυτής και τοις επεγνωκόσιν αυτήν και εις χάριτα υιού Σοφονίου και εις ψαλμόν εν οίκω κυρίου 15και οι μακράν απ΄ αυτών ήξουσιν και οικοδομήσουσιν εν τω οίκω κυρίου και γνώσεσθε διότι κύριος παντοκράτωρ απέσταλκέ με προς υμάς και έσται εάν εισακούοντες εισακούσητε της φωνής κυρίου του θεού υμών
Copyright information for ABPGRK