Zechariah 6

CHAPTER 6

Vision of the Four Chariots and Horses

και επέστρεψα και ήρα τους οφθαλμούς μου και ίδον και ιδού τέσσαρα άρματα εκπορευόμενα εκ μέσου δύο ορέων και τα όρη ην όρη χαλκά εν τω άρματι τω πρώτω ίπποι πυρροί και εν τω άρματι τω δευτέρω ίπποι μέλανες και εν τω άρματι τω τρίτω ίπποι λευκοί και εν τω άρματι τω τετάρτω ίπποι ποικίλοι και ψαροί και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα εν εμοί τι εστι ταύτα κύριε και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών εν εμοί και είπεν ταύτά εστιν οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού και εκπορεύονται παραστήναι τω κυρίω πάσης της γης εν ω ήσαν ίπποι οι μέλανες εξεπορεύοντο επί γην βορρά και οι λευκοί εξεπορεύοντο κατόπισθεν αυτών και οι ποικίλοι εξεπορεύοντο επί γην νότου και ψαροί εξεπορεύοντο και επέβλεπον του περιοδεύσαι την γην και είπεν πορεύεσθε και περιοδεύσατε την γην και περιώδευσαν την γην και ανεβόησε και ελάλησεν προς με λέγων ιδού οι εκπορευόμενοι επί γην βορρά ανέπαυσαν τον θυμόν μου εν γη βορρά και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων 10 λάβε τα εκ της αιχμαλωσίας παρά των αρχόντων και παρά των χρησίμων αυτής και παρά των επεγνωκότων αυτήν και εισελεύση εν τη ημέρα εκείνη εις τον οίκον Ιωσίου του Σοφονίου του ήκοντος εκ Βαβυλώνος

A Crown for Joshua the Priest

11 και λήψη αργύριον και χρυσίον και ποιήσεις στεφάνους και επιθήσεις επί την κεφαλήν Ιησού του Ιωσεδέκ του ιερέως του μεγάλου 12 και ερείς προς αυτόν τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ιδού ανήρ ανατολή όνομα αυτόυ και υποκάτωθεν αυτού ανατελεί και οικοδομήσει τον οίκον κυρίου 13 και αυτός λήψεται αρετήν και καθιείται και κατάρξει επί του θρόνου αυτού και έσται ιερεύς εκ δεξιών αυτού και βουλή ειρηνική έσται αναμέσον αμφοτέρων 14 ο δε στέφανος έσται τοις υπομένουσιν και τοις χρησίμοις αυτής και τοις επεγνωκόσιν αυτήν και εις χάριτα υιού Σοφονίου και εις ψαλμόν εν οίκω κυρίου 15 και οι μακράν απ΄ αυτών ήξουσιν και οικοδομήσουσιν εν τω οίκω κυρίου και γνώσεσθε διότι κύριος παντοκράτωρ απέσταλκέ με προς υμάς και έσται εάν εισακούοντες εισακούσητε της φωνής κυρίου του θεού υμών
Copyright information for ABPGRK