Zechariah 7

CHAPTER 7

Obedience is Better than Fasting

και εγένετο εν τω τετάρτω έτει επί Δαρείου του βασιλέως εγένετο λόγος κυρίου προς Ζαχαρίαν τετράδι του μηνός του εννάτου ος εστι Χασελεύ και απέστειλεν εις Βαιθήλ Σαρασάρ και Ρογώμ ο βασιλεύς και οι άνδρες αυτού εξιλάσασθαι τον κύριον λέγων προς τους ιερείς τους εν τω οίκω κυρίου παντοκράτορος και προς τους προφήτας λέγων εισελήλυθεν ώδε εν τω πέμπτω μηνί το άγιασμα καθότι εποίησεν ήδη ικανά έτη και εγένετο λόγος κυρίου των δυνάμεων προς εμέ λέγων είπον παντί τω λαώ της γης και προς τους ιερείς λέγων εάν νηστεύσητε η κόψησθε εν ταις πέμπταις η εν ταις εβδόμαις και ιδού εβδομήκοντα έτη μη νηστείαν νενηστεύκατέ μοι και εάν φάγητε η πίητε ουκ υμείς εσθίετε και υμείς πίνετε ουχ ούτοι οι λόγοι μου εισίν ους ελάλησε κύριος εν χερσί των προφητών των έμπροσθεν ότε ην Ιερουσαλήμ κατοικουμένη και ευθηνούσα και αι πόλεις αυτής κυκλόθεν και η ορεινή και η πεδινή κατώκειτο

The LORD Requires Justice and Mercy

και εγένετο λόγος κυρίου προς Ζαχαρίαν λέγων τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ λέγων κρίμα δίκαιον κρίνατε και έλεον και οικτιρμόν ποιείτε έκαστος προς τον αδελφόν αυτού 10 και χήραν και ορφανόν και προσήλυτον και πένητα μη καταδυναστεύετε και κακίαν έκαστος του αδελφού αυτού μη μνησικακείτω εν ταις καρδίαις υμών 11 και ηπείθησαν του προσέχειν και έδωκαν νώτον παραφρονούντα και τα ώτα αυτών εβάρυναν του μη εισακούειν 12 και την καρδίαν αυτών έταξαν απειθή του μη εισακούειν του νόμου μου και τους λόγους ους εξαπέστειλε κύριος παντοκράτωρ εν πνεύματι αυτού εν χερσίν των προφητών των έμπροσθεν και εγένετο οργή μεγάλη παρά κυρίου παντοκράτορος 13 και έσται ον τρόπον είπον και ουκ εισήκουσαν αυτου ούτως κεκράξονται και ου μη εισακούσω λέγει κύριος παντοκράτωρ 14 και εκβαλώ αυτούς εις πάντα τα έθνη α ουκ έγνωσαν και η γη αφανισθήσεται κατόπισθεν αυτών εκ διοδεύοντος και εξ αναστρέφοντος και έταξαν την γην εκλεκτήν εις αφανισμόν
Copyright information for ABPGRK