Zechariah 8

CHAPTER 8

A Future Restoration of Israel

1και εγένετο λόγος κυρίου παντοκράτορος λέγων 2τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ εζήλωκα την Ιερουσαλήμ και την Σιών ζήλον μέγαν και θυμώ μεγάλω εζήλωκα αυτήν 3τάδε λέγει κύριος επιστρέψω επί Σιών και κατασκηνώσω εν μέσω Ιερουσαλήμ και κληθήσεται Ιερουσαλήμ πόλις αληθινή και το όρος κυρίου παντοκράτορος όρος άγιον 4τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ έτι καθήσονται πρεσβύτεροι και πρεσβυτέραι εν ταις πλατείαις Ιερουσαλήμ έκαστος την ράβδον αυτού έχων εν τη χειρί αυτού από πλήθους ημερών 5και αι πλατείαι της πόλεως πλησθήσονται παιδαρίων και κορασίων παιζόντων εν ταις πλατείαις αυτής 6τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ει αδυνατήσει ενώπιον των καταλοίπων του λαού τούτου εν ταις ημέραις εκείναις μη και ενώπιον εμού αδυνατήσει λέγει κύριος παντοκράτωρ 7τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ιδού εγώ σώζω τον λαόν μου από γης ανατολών και από γης δυσμών 8και εισάξω αυτούς και κατασκηνωσώσουσιν εν μέσω Ιερουσαλήμ και έσονταί μοι εις λαόν και εγώ έσομαι αυτοίς εις θεόν εν αληθεία και εν δικαιοσύνη 9τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ κατισχυέτωσαν αι χείρες υμών των ακουόντων εν ταις ημέραις ταύταις τους λόγους τούτους εκ στόματος των προφητών αφ΄ ης ημέρας τεθεμελίωται ο οίκος κυρίου παντοκράτορος και ο ναός αφ΄ ου ωκοδόμηται 10διότι προ των ημερών εκείνων ο μισθός των ανθρώπων ουκ έσται εις όνησιν και ο μισθός των κτηνών ουχ υπάρξει και τω εκπορευομένω και τω εισπορευομένω ουκ έσται ειρήνη από της θλίψεως και εξαποστελώ πάντας τους ανθρώπους έκαστον επί τον πλησίον αυτού 11και νυν ου κατά τας ημέρας τας έμπροσθεν εγώ ποιώ τοις καταλοίποις του λαού τούτου λέγει κύριος παντοκράτωρ 12αλλ΄ η δείξω ειρήνη η άμπελος δώσει τον καρπόν αυτής και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και ο ουρανός δώσει τον δρόσον αυτού και κατακληρονομήσω τοις καταλοίποις του λαού μου πάντα ταύτα 13και έσται ον τρόπον ήτε κατάρα εν τοις έθνεσιν ο οίκος Ιούδα και ο οίκος Ισραήλ ούτως διασώσω υμάς και έσεσθε εν ευλογία θαρσείτε και κατισχύετε εν ταις χερσίν υμών 14διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ον τρόπον διενοήθην του κακώσαι υμάς εν τω παροργίσαι με τους πατέρας υμών λέγει κύριος παντοκράτωρ και ου μετενόησα 15ούτως παρατέταγμαι και διανενόημαι εν ταις ημέραις ταύταις του καλώς ποιήσαι την Ιερουσαλήμ και τον οίκον Ιούδα θαρσείτε 16ούτοί εισιν οι λόγοι ους ποιήσετε λαλείτε αλήθειαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού και κρίμα ειρηνικόν και δίκαιον κρίνατε εν ταις πύλαις υμών 17και έκαστος την κακίαν του πλησίον αυτού μη λογίζεσθε εν ταις καρδίαις υμών και όρκον ψευδή μη αγαπάτε διότι ταύτα πάντα εμίσησα λέγει κύριος παντοκράτωρ 18και εγένετο λόγος κυρίου παντοκράτορος προς με λέγων 19τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ νηστεία η τετάρτη και νηστεία η πέμπτη και νηστεία η εβδόμη και νηστεία η δεκάτη έσονται τω οίκω Ιούδα εις χαράν και ευφροσύνην και εις εορτάς αγαθάς και ευφρανθήσεσθε και την αλήθειαν και την ειρήνην αγαπήσατε 20τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ έτι ήξουσι λαοί πολλοί και κατοικούντες πόλεις πολλάς 21και συνελεύσονται κατοικούντες πόλεις εις μίαν πόλιν λέγοντες πορευθώμεν δεηθήναι του προσώπου κυρίου και εκζητήσαι το πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος πορεύσομαι και εγώ 22και ήξουσιν λαοί πολλοί και έθνη πολλά εκζητήσαι το πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος εν Ιερουσαλήμ και εξιλάσασθαι το πρόσωπον κυρίου 23τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ εν ταις ημέραις εκείναις εάν επιλάβωνται δέκα άνδρες εκ πασών των γλωσσών εθνών και επιλάβωνται του κρασπέδου ανδρός Ιουδαίου λέγοντες πορευσόμεθα μετά σου διότι ακηκόαμεν ότι ο θεός μεθ΄ υμών εστι
Copyright information for ABPGRK