Zephaniah 3

CHAPTER 3

Woe to Jerusalem

1ω η επιφανής και απολελυτρωμένη πόλις η περιστερά 2ουκ εισήκουσε φωνής σου ουκ εδέξατο παιδείαν επί τω κυρίω ουκ επεποίθει και προς τον θεόν αυτής ουκ ήγγισεν 3οι άρχοντες αυτής εν αυτή ως λέοντες ωρυόμενοι οι κριταί αυτής ως λύκοι της Αραβίας ουχ υπελίποντο εις το πρωϊ 4οι προφήται αυτής πνευματοφόροι άνδρες καταφρονηταί ιερείς αυτής βεβηλούσι τα άγια και ασεβούσιν εις τον νόμον 5ο δε κύριος δίκαιος εν μέσω αυτής και ου μη ποιησεί άδικον πρωϊ πρωϊ δώσει κρίμα αυτού εις φως και ουκ απεκρύβη και ουκ έγνω αδικίαν εν απαιτήσει και ουκ εις νείκος αδικίαν 6κατέσπασα υπερηφάνους ηφανίσθησαν γωνίαι αυτών εξερήμωσω τας οδούς αυτών το παράπαν του μη διοδεύειν εξέλιπον αι πόλεις αυτών διά το μηδένα υπάρχειν μηδέ κατοικείν 7είπα πλην φοβείσθέ με και δέξασθε παιδείαν και ου μη εξολοθρευθήτε εξ οφθαλμών αυτής πάντα όσα εξεδίκησα επ΄ αυτήν ετοιμάζου όρθρισον διέφθαρται πάσα η επιφυλλίς αυτών 8διά τούτο υπόμεινόν με λέγει κύριος εις ημέραν αναστάσεώς μου εις μαρτύριον διότι το κρίμά μου εις συναγωγάς εθνών του εισδέξασθαι βασιλείς του εκχέαι επ΄ αυτούς την οργήν μου πάσαν οργήν θυμού διότι εν πυρί ζήλου μου καταναλωθήσεται πάσα η γη 9ότι τότε μεταστρέψω επί λαούς γλώσσαν εις γενεάν αυτής του επικαλείσθαι πάντας το όνομα κυρίου του δουλεύειν αυτώ υπό ζυγόν ένα 10εκ περάτων ποταμών Αιθιοπίας υποδέξομαι τους διεσπαρμένους μου οίσουσι θυσιάσματα εμοί 11εν τη ημέρα εκείνη ου μη καταισχυνθής εκ πάντων των επιτηδευμάτων σου ων ησέβησας εις εμέ ότι τότε περιελώ από σου τα φαυλίσματα της υβρεώς σου και ουκέτι μη προσθής του μεγαλαυχήσαι επί το όρος το αγιόν μου 12και υπολείψομαι εν σοι λαόν πραϋν και ταπεινόν και ευλαβηθήσονται από του ονόματος κυρίου 13οι κατάλοιποι του Ισραήλ και ου ποιήσουσιν αδικίαν και ου λαλήσουσι μάταια και ου μη ευρεθή εν τω στόματι αυτών γλώσσα δολία διότι αυτοί νεμήσονται και κοιτασθήσονται και ουκ έσται ο εκφοβών αυτούς 14χαίρε θύγατερ Σιών κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλήμ ευφραίνου και κατατέρπου εξ όλης της καρδίας σου θύγατερ Ιερουσαλήμ

The LORD in the Midst

15περιείλε κύριος τα αδικήματά σου λελύτρωταί σε εκ χειρός εχθρών σου βασιλεύς Ισραήλ κύριος εν μέσω σου ουκ όψει κακά ουκέτι 16εν τω καιρώ εκείνω ερεί κύριος τη Ιερουσαλήμ θάρσει Σιών μη παρείσθωσαν αι χείρές σου 17κύριος ο θεός σου εν σοι ο δυνατός σώσει σε επάξει επί σε ευφροσύνην και καινιεί σε εν τη αγαπήσει αυτού και ευφρανθήσεται επί σοι εν τέρψει ως εν ημέρα εορτής 18και συνάξω τους συντετριμμένους σου ουαί τις έλαβεν επ΄ αυτήν ονειδισμόν 19ιδού εγώ ποιώ εν σοι ένεκέν σου εν τω καιρώ εκείνω και σώσω την εκπεπιεσμένην και την απωσμένην εισδέξομαι και θήσομαι αυτούς εις καύχημα και ονομαστούς εν πάση τη γη 20και καταισχυνθήσονται εν τω καιρώ εκείνω όταν καλώς υμίν ποιήσω και εν τω καιρώ όταν εισδέξομαι υμάς διότι δώσω υμάς ονομαστούς και εις καύχημα εν πάσι τοις λαοίς της γης εν τω επιστρέφειν με την αιχμαλωσίαν υμών ενώπιον υμών λέγει κύριος
Copyright information for ABPGRK