Philemon 1

1Mawulat kapére yawurékwa du Pailimon, ménéké wuné Pol kéni nyéga kaviyu. Krais Jisasna maama déké wakwewurén kudiké kélik yate wunat raamény gaba kusola taknadak wuné ro. Krais Jisasna jébaaba yaalan du Timoti wuné wale radéka ménéké wuné kéni nyéga kaviyu. Méné naané wale Krais Jisasna jébaa yakwa du, nyéné ana nyange pulak rakwa taakwa Apia, méné waariyakwa du pulak rate naané wale apa jébaa yakwa du Akipas, ména gaba jawute Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, gunéké wuné kaviyu.

Copyright information for `ABTMAPRIK