Revelation of John 15

I ma Wan xe ril wukub ángel cucʼam wukub tojpen

1Teʼuri xwil jun chic nim laj ʼil chicaj, lic xibinʼib ruʼ. Je ʼo wukub ángel cucʼam wukub qʼuisbal tak tojpen chi cu ya ni Dios piquiwi i je re u wach i jyub taʼaj rumal i roywal.

2Xak xwil jun mar, pacha u tzunbal espej chi ca juluw ʼaʼ chupam. Xak xe wil juban winak je tacʼal chu chiʼ i mar. Ique-le are i je tiquinak chu kajsaxic u ʼij itzel chicop, xak i u qʼuexwach. N-xqui ya ta che chi cu coj u bi chuwach qui crusil. Ique-le cucʼam i qui árpa chi yatal chique rumal i Dios. 3Xqui bixaj u bix i mam Moises, chi rajchac i Dios ujer; xak are i bix re i Tolke chi ral Chij ca bix che. Xqui bij:

Yet at Kajwal Dios chi ʼatz a choʼab,
¡Ronojel tak i ca ʼano, lic nim lic chom!
Yet at ʼAtol Tzij piquiwi ronojel i nimak tak tinimit,
¡Ronojel i ca ʼano, lic sucʼulic, lic sak laj tzij!
4Kajwal, ¿ʼo nawi jun n-cu xij ta rib chawe? N-taj.
¿ʼO nawi jun n-cu bij ti a ʼij? N-taj.
Xui yet at loʼlaj Dios, rumal-i, conojel niʼpa i tinimit chuwach i jyub taʼaj que cʼun na chawach y quiqui coj ni a ʼij,
conojel quilom chi niʼpa i a ʼanom ʼis ʼutz, ʼis sucʼulic.
(Queje ile xqui bixaj chuwach i Dios.)

5Teʼuri, xin taken chic y xwil i rachoch i Dios chila chicaj; xak teʼet, xjaktaj i uchija. Cʼa paja xwil wi, pa ʼo wi i cuárto chi ʼo u ʼij, pa cʼolom wi i lajuj tzij pixab chi tzʼibtalic. 6Che i cuárto-le, xe ʼel li wukub ángel chi cucʼam wukub tojpen. I qui ʼuʼ, ʼantal che i cʼul sak, líno ca bix che; lic ca walchʼinic. Xak i yutʼbal u wach qui cʼux, lic óro. 7Teʼuri, ʼo jun chique i cajib chi je pacha ángel
15.7Are jun chique i cajib chi je ʼo ruʼ i chom laj u cubibal i Dios. (Chawila 4:6-8)
, xu ya jujun lak, lic óro, chique i wukub ángel-le. I lak-le, nojnak che i tojpen re i Dios, ire chi cʼaslic queʼe ʼij sak chirij.
8I rachoch i Dios xnoj che i sib rumal i nim laj u ʼij i nim laj u choʼab ire. Mi jun coc chila, cʼa cutzin ni wukub tojpen chi qui cʼamom bi i wukub ángel.

Copyright information for `ACRACC