Revelation of John 9

1Teʼuri i ujob ángel xu chʼawsaj u trompet. Are ʼuri xwil jun chʼumil tzaknak li chuwach i jyub taʼaj. I chʼumil-le, yatal jun lawe che, chi are i jakbal re i jul chi lic naj kajnak bi pa jyub. 2Teʼuri, xu jak i jul; are xjaktajic, xel li sib pacha coʼon jun nim laj ʼorno, chi xu ʼekumarsaj u wach i ʼij, xak ronojel i sak re i paʼij. 3I sib-le, xe ʼel u qʼuial sacʼ che, que rupup chuwach i jyub taʼaj. I sacʼ-le, yatal chique que chʼopinic pacha quiqui ʼan i sinaj re u wach i jyub taʼaj. 4Xui-ri, n-xyaʼ ta chique chi quiqui ʼan cʼax che tak i ʼes, che tak i cheʼ, xak niʼpa i rax chi ʼo chuwach i jyub taʼaj. Xui chique i winak quiqui ʼan ni cʼax chique, niʼpa i n-ti retalil re i Dios chuwach qui crusil. 5Xui-ri, n-xyaʼ ta chique we que qui camsaj. Xui xyaʼ chique chi joʼob icʼ u wach quiqui ya ni u cʼaxcʼol chique. I u cʼaxcʼol-le, queje pacha re jun sinaj are cu chʼopij jun winak. 6Che i joʼob icʼ-le, i winak lic quiqui tij ni uyej cumal, lic cacaj ni camic, xui-ri, n-que cam taj. Tupu lic quiqui tzucuj qui camic, n-quiqui rik taj.

7I sacʼ-le que majawic pacha caway chi je yijil na che i chʼoʼoj. Che i qui jolom ʼo ni pacha jun coron óro. I qui palaj, pacha u palaj winak. 8I qui wi, pacha u wi ixok; i u waque, pacha u waque i coj. 9I u wach qui cʼux, chʼuktal ruʼ pacha chʼichʼ. Are que rupupic, nim u chʼawbal i qui xicʼ, pacha u chʼawbal u qʼuial caway ruʼ qui careta are que ʼe paʼanem pa chʼoʼoj. 10I sacʼ-le, xak ʼo qui je, pacha qui je i sinaj, xak ʼo qui chʼut. Ruʼ qui chʼut-le, quiqui ʼan cʼax chique i winak joʼob icʼ u wach. 11I sacʼ, ʼo jun cajʼatzil; are jun ángel nim u patan pa jul chi naj kajnak pa jyub. I u bi i ángel-le pa qui chʼawbal i aj Hebréo winak: Abadon, y pa qui chʼawbal i aj Griégo winak: Apolion, chi queʼelok “aj sachsanel”.

12Xwil ʼuri, ya xicʼaw i nabe cʼax chi u bim i ángel, xui-ri cʼa ʼo queb chic ca cʼun na.

13Teʼuri i uwak ángel xu chʼawsaj u trompet; are ʼuri xin ta jun chʼawbal, xchʼaw chiquixol i cajib esquin
9.13I mer tzij xu bij are iri: i cajib rucʼaʼ i altar. Queje ile xu bij man ʼo jujun rucʼaʼ pa tak esquin.
re i altar lic óro, chi ʼo chuwach i Dios.
14I chʼawbal-le xu bij jun tzij che i uwak ángel chi rucʼam u trompet; xu bij:

—Che awoʼtaj bi i cajib ángel chi je ximtal chila che i nim laj ya chi Eufrates u bi —coʼono.

15Teʼuri xe oʼtax bi i cajib ángel, camsabal que i winak. I ángel-le, are qui wach je yijbam na che i ʼij-le
9.15Waral xu bij chi je yijtal chic chu ʼonquil i qui patan re i ʼor-i, re i ʼij-i, re i icʼ-i, re i mer junab-i.
. Xe oʼtax bi chu camsaxic laj nicʼaj chique i winak.
16(Teʼuri xe wil je u qʼuial soldádo, je ʼo rij caway.) Xin ta niʼpa i qui qʼuial: je queb ciénto miyon.

17Queje que ʼanaw i caway iri, chi xe wil pin wach; i soldádo, chi je ʼan-nak chiquij, i u wach qui cʼux, qui chʼukum ruʼ chʼichʼ. I chʼukbal re u wach qui cʼux, ʼo i cak, ʼo i azul, ʼo i ʼan che, queje ile ca tzunic
9.17Waral-i xu bij: “cak pacha ca tzun ʼaʼ; azul pacha ca tzun i sib azul; ʼan pacha ca tzun asufra.”
. I qui jolom i caway pacha qui jolom coj; i piqui chiʼ, xel li ʼaʼ, xel li sib, xel li asufra.
18Laj pa nicʼaj chique i winak xe camsax rumal i oxib n-ʼus taj-le, chi xel piqui chiʼ i caway. Xe camsax rumal i ʼaʼ, rumal i sib, xak rumal i asufra. 19I caway-le, i ʼanbal cʼax ʼo cuʼ, piqui chiʼ ʼo wi, xak ʼo che i qui je, man i qui je, pacha cumatz ca tzunic; i u tzam i qui je, pacha u jolom cumatz. Ruʼ i qui je-le, xqui ʼan cʼax chique i winak.

20Xui-ri, i winak, niʼpa i n-xe camsax ta rumal i n-ʼus taj-le, n-xqui jalwachij ti qui cʼaslemal. N-xqui mayij tu ʼanic pacha i toʼ qui nojim ique. N-xqui mayij tu cojic qui ʼij i mal laj tak itzel tew, xak i qui tiox chi xa ril je ʼantalic. I qui tiox-le, je ʼantal che i óro, xak i pláta, xak i brónce
9.20Are i brónce-le, are juban chʼichʼ ʼanʼoj ca tzunic.
, xak che i abaj, xak che i cheʼ; ile n-que tzun taj, n-que tan taj, n-que bin taj.
21I winak xak n-xqui mayij tu camsaxic quib chiquiwach; xak n-xqui mayij tu cojic qui costúmbre chi ʼo rawasil chiquiwach, xak n-xqui mayij tu ʼanic i n-chʼam taj ruʼ qui chʼacul, xak n-xqui mayij ti elaʼ.

Copyright information for `ACRACC