Revelation of John 20

Seten uqa cabi gel 1,000 gihacdoc cudunna biligian

Odocob ija ensel oso sao jobonnadec nenen fem, uqa ebenna maha heel ben eu dunuh bahic non gugca qee eu uqana kica, sen teehugca hewen. Uqa man sononec ben eu hewi calawandu cilehdon. Eu man sononec weledec bahic, eu Fadalec Dana, eu Seten. Odimei ensel eu uqa sen euna libimei qeludeceb maha heel ben eu dunuh bahic non gugca qee euna non. Uqa cabi gel 1,000 odi bilen. Odocob uqa dana hatuhatu filfilnadec haun qee qauadeiaun, leceb cabi gel 1,000 eu hedugiannu uqa kina jic tatacan menimei uqa jic gagadic bahic cufa qon. Eu hedocob saen gohic dih cobigiannu cufaldugian.

Ija king bilec cabal leih bibilegin fem. Dana leih euna bilein eu age Anut uqa gesiladecnu gagadic odoc aden. Dana dolonoga leihha fem. Dana eundec age Jisasnu jeca, Anutna me jeca qasali maadein eunu age benega cagocobil cal mein. Age dool cus me qeeca, uqa ihiconca eunu cuha qee felein. Age ilomoga domonnafo, ebeneganafo dool cus me qee uqana gaga qee oloin. Age haun cebac caji bilecebil age Kraisca cabi gel 1,000 odi king bilein. I eu dana cal mecnadec ceseli cajec osahicdoc. Dana leih cal mein eu age qee cebac caji bilelein leceb cabi gel 1,000 hedon. Dana age cal mecnadec ceseli cajec osahicdocna ceseli cajoqagan eundec age Anut uqa eeladeceb age gun biluqagan. Cal mec lecisdoc eu cilehadecnu gagadicca qee. Euqa age egena Anutnaca Kraisnaca nawel tawec ihanec dana biluqagan. Age Kraisca cabi gel 1,000 king biluqagan.

Seten fadalen

Cabi gel 1,000 hedocob Anut uqa Seten gihacdoc cudunnadec cufaldugian. Odocob uqa dana hatuhatu filfilnadec age mahana cunug biluqagan eu qauadecnu nuigian. Dana eundec age Gog Magogca oqagan. Seten uqa han cadecnu gabanadigian. Dana age han cadecnu gabandoqagan eu mati bahic, eu odi esic macas lanna tawenawe. Age hatu cunug filiganadimeig age taun Anut nalug mena, ono Anutna qagu coboc dana cajaca age bilegina eu talildoin. Euqa ja sao jobonnadec toni cijaden. 10 Odocob Seten, uqa qauaden eu, heludecebil wa gudoc benwe eu jaca ja meen jan dainca cijina euna non, ono dool cus me qeeca, uhulec je madec danaca helalecebil nosin. Age ono witic cahinegca gaidgaid dain ben aadeb sogoi bilecebil catanena.

Gesiladec Ben cali hon

11 Odocob ija king bilec cabal senenec benca oso uqa euna bilinaca eu fem. Maha saoca ale uqa cemenugdec busali belesin. Age haun qee fecialowain. 12 Odocob ija dana cal mec feciadem. Dana ijanagaca, dana ijanagaca qee agecaca king bilec cabal amegna tawein. Ensel eu age buk leih cosocdoin. Odocob buk osoha cosocdoin, eu cebac bilec agena buk. Cal mec dana eu agena odoc, eu odi buk leih euna jaqein euna odi gesiladen. 13 Odocob macas uqana cal mec dana culaden. Cal mecca dol jobonca
(20.13, 14)Grik je i bahic eu “oloqanihca”
alena cal mec dana age ono bilein eu culadesin. Cal mec dana cunug eu agena odoc euna odi gesiladen.
14 Odocob cal mecca dol jobonca
(20.13, 14)Grik je i bahic eu “oloqanihca”
helalecebil wa gudoc benwe jaca cijina euna nosin. Wa gudoc benwe jaca cijina eu cal mec lecisdoc.
15 Oso uqa ijan eu cebac bilec buk euna qee jaqelein eu age heludecebil wa gudoc benwe jaca cijina euna non.

Copyright information for `AEY