1 Corinthians 10

Ŋgɨrɨ sɨhɨrɨ Israer hohoanɨmomayei süŋgundɨhundɨ

Wandafɨ mamɨ, sɨhefɨ amoao mamɨ ai Moses süŋguhoranɨ, nɨne-moatükunɨ aheimbo-so tükümefeyondürɨ ranahambo-anɨmbo hoeindɨhirühɨ ndondɨhi hohoanɨmo ra türɨboadɨhindɨ. Aiana hamburɨ sɨrɨwara aboeda bamarɨhehindɨ muŋguambo mburüŋgai mamɨ ranɨhoarehɨ nɨmboeimbo. Mburɨŋgai-ambeyo asu sɨrɨwara-ambeyo ra ai Mosesɨndɨ süŋgurɨhündei-mbɨmboyahi hundürɨmayei. Nindou muŋguambo ai God sesɨ masendɨ ra sahüsi asu, God hoe masendɨ ra sɨmɨndei marɨhündɨ. Asu ai hoe ra masɨmɨndei Godɨndɨ nɨmoei aboedambeahɨndɨ asu nɨmoei ra ahei süŋgu maho. Nɨmoei ranana Krais-ani. Ŋga asu God ai nindou afɨndɨ aheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨkoate-yundürɨhɨ, asu ranɨmboyo nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandühɨ yɨfɨsafɨyeihɨ, ahei yɨfɨnɨmoko ranai moanɨ mamɨkare kurɨmayo.

Ranɨ-moatükunɨ aheimbo tükümefeyondürɨ ranana sɨhɨrɨ hoeifembohünda nafuimboane. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai moaruwai moatükunɨ ra süŋgumarɨhündɨ asu sɨsamɨ god ranahambo süŋgurɨhi marɨhündɨ, ranɨmboyo se-amboanɨ ranɨ-moatükunɨ ra yowanɨ ranɨ-süŋgufepoanɨ yaho haya yare nafui-mayo. Bukambe yare hoafɨyowohü yahoya, “Nindou ai sesesɨyo asu wain hoe sɨmɨndɨrambo nɨmareimbo, asu ai botɨyahi hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyeihɨ nɨmorehɨ sɨsɨhɨmoyei marɨhündɨ,” meho. Sɨhɨrɨ ana nɨmorehɨ sɨsɨhɨmo, nindowenihɨ bɨrabɨrɨ hohoanɨmoyopoanɨ, nindou bɨdɨfɨrɨ ramehindɨ nou. Ranɨyo mamɨ-sɨmboanɨ 23,000 nindou ai yɨfɨsafɨ kurɨmayei. Ranɨmboane asu sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ Adükarɨ ahambo sɨsɨndɨndɨhurühɨ, randɨhurɨ hoeindɨhurɨ nindou bɨdɨfɨrɨ ai ahambo ramarɨhorɨ nou. Aiana ramarɨhorɨ ranɨmboyei aheimbo amoasɨrɨ ai tɨkɨrɨmarandüra yifɨsafɨmayei. 10 Nindou bɨdɨfɨrɨ ramehindɨ nou, sɨhɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ tüküfeyoanɨ hoafɨyo hoaŋgopoanɨ. Ŋga ranɨmboyo nindou bɨdɨfɨrɨ ranai ramehinda sünambeahɨndɨ nendɨ nindou hɨfokoare-randeimbɨ ai aheimbo moaruwaimbo-mareandürɨ.

11 Ranɨ-moatükunɨ aheimbo tükümefeyondürɨ ra nindou bɨdɨfɨrambo nafuimbo nahuraiyo, ŋga ranɨmboyo asu ranɨ-moatükunɨ ranahambo sɨhefɨmbo ahɨnɨ hoafombohünda sürü papɨru masɨhoemo. Sɨhɨrɨ ana ndeara bɨdɨfɨranambo si tüküfembo bɨdɨfɨrühanefɨ anɨmboefɨ nda. 12 Ranɨmboane asu nindou mamɨ ai hoafɨyuhüya, “Roana ŋgɨnɨndɨ nɨmboambo-anahɨ,” ehu ana, moanɨ ai hɨbadambo-anɨmbo nüŋgu, ŋga asu ai pündümbui. 13 Nɨne refe hoeifembo moatükunɨ sɨheimbo sowahɨ tükümefeyondürɨ, ranana ranɨ-poanɨmbo moatükunɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. Sɨheimbo sowahɨ tükefeyondürɨ ra bɨdɨfɨrambo amboanɨ tüküfendürɨ arandɨ nahurai-ane. God ai hoafɨyu masɨhendɨ hohoanɨmo rasüŋguareandɨ ana, asu ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ sɨheimbo refe hoeifembo tükefeyo ranai sɨhei ŋgɨnɨndɨ ranahambo ŋgasündeandɨ, ŋga God ai sɨheimbo ŋgorü-süŋgunde fandɨheirɨmbui. God ai-anɨmbo sɨheimbo ŋgɨnɨndamündü-ndüranɨ, asu se ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimboyei nɨne-moatükunɨ sɨheimbo refe hoeifembo tüküfe sɨmboanɨ. Rananɨmbo asu ai sɨheimbo aboedɨ nafɨ koandɨheira tükündahimboyei.

Sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ God asu moaruwai nendɨ yɨbobo süŋgundɨhundɨ

14 Wandafɨ mamɨ hondü, ranɨmbo-anɨmbo se moaruwai nendambo dɨdɨbafɨfe ranɨ fikɨmɨ hopoanɨ. 15 Se fɨfɨrɨhindeimbɨ nindou-aneisɨ, ŋga ro sɨheimbo hoafɨ nda hoafehandürɨ, ŋga ro hoafayahɨ nda se sɨheihoarɨ türüboadɨhindɨ. 16 Adükarɨndɨ kap nda Godɨmbo dɨdɨbafɨyahu hɨhɨfɨrɨhurɨ mburɨhu sɨmɨndefɨ arɨhundɨ ra sɨhefɨmbo Kraisɨndɨ horɨnambo mamɨhüreamunɨ arandɨ. Sapo bret bɨdɨfɨrɨ hɨfɨtɨrɨhu arɨhundɨ ra Kraisɨndɨ fi ranɨfihɨ mamɨhüreamunɨ arandɨ. 17 Sapo bret mamɨ eŋgoro ranɨmbohündambo wamboane, asu nɨmorehɨ nindowenihɨ sɨhɨrɨ afɨnd-anefɨ, ŋga fi mamayefɨ. Sapo muŋguambo sɨhɨrɨ bret mamɨ ranahandamboane sahusifɨ arɨhundɨ. 18 Se Israer nindou ranaheimbo hohoanɨmo-ndahündürɨ. Ranɨhündambo nindou ana ai Godɨmbo fondɨwamɨ sesɨ sɨhefeimbɨndambo sahüsimbɨ, ranai ana sapo sesɨ Godɨmbo sɨhefeimbɨ babɨdɨmboyei ai mamühɨyahi marɨhündɨ.

19 Se ŋgɨrɨ randɨhi hohoanɨmondeihɨya, Ro Por tɨkai godɨmbo sesɨ saimbo ra anɨhond-ane asahɨ mbɨsei. Roana moai tɨkai god ranahambo anɨhond-ane sahɨ. 20 Wanɨ, ŋga ro rarɨhe hoafayahɨ: Nɨne-moatükunɨ Godɨmbo süŋgufekoate nindou ai sesɨ asɨhehindɨ, ranana ai moaruwai nendɨ ranaheimbo hohoanɨmo-yahündürɨhanei aheimbo asɨhehindɨ, ŋga Godɨmbo ana wanɨ. Ranɨmboanahɨ ro sɨheimbo moaruwai nendɨ ranɨ-babɨdɨmbo mamɨhüfembo yowanɨ asahandürɨ. 21 Se ŋgɨrɨ Adükarɨndɨ kap ranambe ndɨmɨndei asu moaruwai nendɨ-yafe kapambe ndɨmɨndei ndɨhündɨ. Asu se ŋgɨrɨ Adükarɨndɨ sesɨ dagüdi asu moaruwai nendɨ-yafe sesɨ ra dagüdi ndɨhündɨ. 22 Awi sɨhɨrɨ randɨhundanɨ, Adükarɨ ai sɨhefɨmbo ŋgusüfoambe moaruwaimbo-mbɨreamunɨ sefɨmboyefa? Asu sɨhefɨ ŋgɨnɨndɨ ra ahandɨ ŋgɨnɨndɨmbo ŋgasündeamboyo?

Muŋguambo si aho ra Godɨmbo aboed-ani yahomboane

23 Bɨdɨfɨrɨ seiya, “Muŋguambo moatükunɨ ra sɨhɨrɨ randɨhumboane,” asei. Yɨnɨsɨ, ŋga asu ŋgɨrɨ muŋguambo moatükunɨ sɨhɨrɨ rawarɨhu hefɨ ranai sɨhefɨmbo fandɨhemunɨ. Bɨdɨfɨrɨ seiya, “Muŋguambo moatükunɨ ra sɨhɨrɨ randɨhumboane,” asei. Yɨnɨsɨ, ŋga asu muŋguambo moatükunɨ sɨhɨrɨ rawarɨhundɨ ranai ŋgɨrɨ fandɨhemuna ŋgɨnɨndɨ nɨmboefɨ. 24 Nindou mamɨ ai ŋgɨrɨ ahandɨ fimbo yaŋgɨrɨ hɨbadandɨ, ŋga wanɨ. Nindou muŋguambo ai ŋgorümbo fehefembo hohoanɨmondei.

25 Muŋguambo maketambe nɨnɨhondɨ safɨ sahümündeimbɨ ranana dagüdi, ŋga ranahambo aboedɨmbayo mbɨsei hehi afɨndɨ hohoanɨmondeihɨ düdu-düdundei wakɨndɨhimboyei. 26 Ŋga Bukambe yare hoafɨyowohü yahoya, “Hɨfɨ ndan-ane asu muŋgu-moatükunɨ hɨfɨ ranɨfihɨ eŋgoro, ranane muŋguambo ra Adükarɨndɨ yaŋgɨr-ane,” meho. 27 Asu nindou mamɨ Godɨmbo anɨhondümbofe-koateyuweimbɨ ai sɨheimbo ho ahandɨ worambe sesɨmbo hoafɨnduanɨ, asu se hombo hohoanɨmoayei ana, nɨne sesɨ sɨheimbo asahündürɨ ra se dagüdi. Ŋga asu se ranahambo afɨndɨ hohoanɨmondeihü, düdu-düdundei wakɨndɨhimboyei. 28 Ŋga asu nindou mamɨ ai hoafɨyundürühɨya, “Sesɨ ndanana moaruwai nendambo sɨhefeimbɨhünd-ane,” mbüsüwanɨ ana, se sesɨ ra dagüdimboyei, nindou ai yare hoafɨmayu mbɨsei hehi asu ŋgusüfoambe moaruwai-ane yaho hohoanɨmombohünda. 29 Ro sɨhei ŋgusüfoambe moaruwai-ane yaho hohoanɨmombo-yahɨpoanɨ. Ŋga nindou ŋgorü ai ŋgusüfoambe ranahambo moaruwai-ane mbüsümbui ranɨmbo hohoanɨmoayahɨ.

Ro wandɨhoarɨ ana sesɨ ra dagadɨmboyahɨ, ŋga asu nindou ŋgorü ai moaruwai-ane ehu ana, ŋgɨrɨ wandɨ ratüpurɨ ra gündeandɨ.
30 Asu ro Godɨmbo hɨhɨfɨrɨhünɨ hehea sesɨ ra sahasɨhanɨ, asu nɨmboe nindou ŋgorü ai ro hɨhɨfɨmarɨhünɨ ranahambo moaruwai-ane ehua?

31 Ranɨmboane asu se sesɨ ra dagüdi, hoe ndɨmɨndei, asu nɨne-moatükunɨ aho ra rawarɨhindɨ ra, muŋguambo Godɨmbo adükar-ani yahombo-hündambo-anɨmbo randɨhindɨ. 32 Se nɨnɨ-moatükunɨ randɨhindühɨ Suda-anei, ahei ndɨfo-anei, asu Godɨndɨ nend-anei ranaheimbo hoeindɨhindühɨ moaruwai-ane mbɨseimboyei. 33 Ro-amboanɨ muŋguambo nindou ai refemboayei ranɨ hohoanɨmo-ane rarɨhe arɨhandɨ. Roana wandɨ fi ranahambo farɨhefembo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyopoanɨ rarɨhe arɨhandɨ, ŋga wanɨ. Roana muŋguambo nindou ranaheimbo God ai

Copyright information for `AGG