1 Corinthians 11

aboedambo-mbɨreandürɨ hohoanɨmo ranane ratüpurɨya arɨhandɨ.Se wandɨ hohoanɨmo ra süŋgundɨhi ŋgei, ro Kraisɨndɨ hohoanɨmo süŋgurɨhe arɨhandɨ nou.

Nɨmorehɨ ai mbɨro gabudɨfembo hoaf-ane

Ro sɨheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfayahandürɨ, sapo se muŋguambo si aho ra wambo hohoanɨmo-yahündɨrühɨ, asu ro sɨheimbo yamundɨhearühɨ sɨhei warambe masahandürɨ, ra süŋgurɨhü hei marɨhündambo. Ŋga ro sɨheimbo ndanɨ-moatükunɨ ndanɨmboanahɨ ndondɨhi fɨfɨrɨndɨhindɨ asahɨ ra ndahurai-ane: Krais ai muŋguambo nindou-yei mbɨro-ani, nindowenihɨ ai ahandɨ nɨmorehɨ ranahandɨ mbɨro-ani, asu God ai Kraisɨndɨ mbɨro-ani. Ranɨmboane nindou düdi ai nindou hɨmboahü mbɨro gabude haya, Godɨmbo dɨdɨbafɨfi asu Godɨndɨ hoafɨ hoafayu-ane ra Kraisɨmbo moaruwaimbo-rirühɨ nou-ani. Ŋga asu nɨmorehɨ mamɨ ai ahandɨ mbɨro ra gabudɨfekoate dɨdɨbafɨfe arand-ane, asu Godɨndɨ hoafɨ hoafayo-ane ra ai ahandɨ anamɨndɨ ranahambo moaruwaimbo-rerɨhü nou-ane. Nɨmorehɨ ranai ana sapo amoanɨŋgɨ-mbeyowa sei hehi, mbɨro foarɨhehindeimbɨ moanɨ anɨŋgo nahurai-ane. Nɨmorehɨ ranai ahandɨ mbɨro ranahambo gabudɨfembo wanɨndowohü ana, ai mbɨrɨnaŋɨ ra bodɨfo kɨkɨrandühɨ tüpurɨmbɨrɨ-hendamboane. Ŋga asu nɨmorehɨ ranai ahandɨ mbɨro ra kɨkɨyo foarɨhefembo amoanɨŋgɨndowohü ana, asu ai mbɨro ra gabudɨ-mbɨreandamboane. Ŋga asu nindowenihɨ aiana ahandɨ mbɨro ra gabudeambui. Aiana sapo Godɨndɨ ndüreimbɨ asu ŋgɨnɨndɨ nafuimbo sɨsamɨ nahurai-ani. Ŋga asu nɨmorehɨ ahandɨ ra süŋgumbo nindowenihɨ ai ndüreimbɨ-ndümbui. Ŋga moai nindowenihɨ ai nɨmorehɨndɨ hamɨndɨnambo tüküfiyu, ŋga nɨmorehɨyo nindowenihɨ ranahandɨ hamɨndɨnambo tükümefeyo. God ai moai nindowenihɨ ranahambo nafɨrürɨ nɨmorehɨ ranahambo fehefembohünda, ŋga wanɨ. Ŋga nindowenihɨ ranahambo fehefembo-hündamboyo nɨmorehɨ ra nafɨmarandɨ. 10 Ranɨ-mayowamboane sünambeahɨndɨ nendɨ ai hoeifeyoanɨ, nɨmorehɨ ranai Godɨndɨ ratüpurɨ ratüpurayo ra nafuimbohünda, ai ahandɨ mbɨro ra gabudɨ-mbɨreandamboane.

11 Ŋga Adükarɨ-babɨdɨ anɨmboefɨ ranana nɨmorehɨ ai moai aheipoanɨmbo nɨboadei rɨhündɨ. Asu nindowenihɨ ai moai ahamundɨ-poanɨmbo nɨŋgomo rundɨ, ŋga wanɨ. 12 Ŋga God ai nɨmorehɨ ranahambo nindowenihɨ ranahandɨ finambo randɨ nafɨmaranda, nɨmorehɨ ranai tükümefeyo. Ŋga asu God ai haponda nindou ranahamumbo nɨmorehɨ-yei furambe nafɨrapurɨ arandɨ. Asu muŋgu-moatükunɨ ra Godɨndɨ süŋgu-ane tüküfearandɨ. 13 Sɨheihoarɨ hoafɨ ndanahambo türüboadɨhindɨ: Ranɨmboane asu nɨmorehɨ ai ahandɨ mbɨro ra gabudɨfekoate, nindou hɨmboahü Godɨmbo dɨdɨbafɨfe hoafɨ ra aboedɨyo? 14 Nindou sɨhefɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨr-ane sɨheimbo rahurai nafuiyoarandɨ. Nindowenihɨ ai mbɨrɨnaŋɨ hoandarümbɨ ana, aboedɨ hamɨndɨyopoanɨ. 15 Ŋga asu nɨmorehɨ ai mbɨrɨnaŋɨ hoandarümbayo ana, ranamboanɨ aboedɨ hɨmbombeyo-wamboane. Sapo ranɨ-moatükunɨ ra God ai ahandɨ mbɨro gabudɨfembohünda masagado-ane. 16 Ŋga nindou mamɨ ai ranɨ-moatükunɨ ranahambo hoafɨndu hoaŋguhü ana, ai ranahambo ndore tümbɨfoareand-amboane: Roanahɨ asu Godɨndɨ nend-anei ro moai ŋgorü hohoanɨmo süŋgurɨhu rɨhundɨ.

Adükarɨndɨ sesɨ sesɨmbo

17 Ŋga hapoana ro sɨheimbo bɨdɨfɨrɨ moatükunɨ yamundɨheandürɨ samboanahɨ, ŋga asu se nɨne-moatükunɨ ratüpurɨyei arɨhündɨ ranahambohünda ŋgɨrɨ ro sɨheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-ndahandürɨ. Se Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨmbo fandɨhindühɨ, asu se moaruwai hohoanɨmo afɨndɨ hohoanɨmoayei ra moai nindou farɨhendürɨ randɨ. 18 Sɨheimbo ndanɨ hoafɨ nda boatei hoafɨnda samboanahɨ: Asu seana fandɨhindühɨ yikürübüyei wakɨrɨhi-ndühanei. Ro ranɨ hoafɨ ra rarɨhe rahurai hɨmborɨmayahɨ, ŋga asu ro hoafɨ ranahambo akɨdou anɨhondümbo-marɨheandɨ. 19 Ŋga awi anɨhondü yikürübüfe hohoanɨmo tükümbɨfeyo-wamboane, sapo düdi sɨhei mbusümo anɨmboei ranai Godɨndɨ hohoanɨmo süŋguarɨhindɨ ra ndorɨhi hoeimbɨrɨ-hindamboane. 20 Ranɨmboanei asu se mamɨ fandɨhindühɨ, asu Adükarɨndɨ sesɨ ra ndofe mamɨ nɨmarɨmbo sesɨkoate-mayei. 21 Rananei asu nindou mamamɨ se sesɨ ra sɨheipoanɨmbo sahümündi hehimbo, nɨmai sahüsi arɨhündɨ. Ranane asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai moanɨ wembopo nɨmareianɨ, asu bɨdɨfɨrɨ ai afɨndɨ hamɨndɨ sahüsihɨ, hoe sɨmɨndeihɨ, hohoanɨmo mamɨkararandürɨ arandɨ. 22 Awi se sesɨ, sesɨ asu hoe sɨmɨndɨ rambo ra worɨkoate-wamboyei? Asu se Godɨndɨ nendɨ ranaheimbo moananei seimboyei, wandafɨ mamɨ bɨdɨfɨrɨ ranaheimbo sesɨ napokoate ai mamareia, amoanɨŋgambo-arɨhindürɨ. Ro sɨheimbo nüŋgundɨhe hoafɨmandahandür-a? Awi ro sɨheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-mandandürɨyo? Wanɨ yaŋgɨr-ane.

23 Yamundɨfe hohoanɨmo nda Adükarɨndɨ-mayo sahamɨndɨ heheambo-anahɨ, asu sɨheimbo masahandürɨ: Ranɨ nɨmbokoanɨ Sudas ai Adükarɨ Sisasɨmbo hürütümbɨ nindou-yomondɨ warɨhümariramboyu asu ai bret mamɨ ra semündü haya, Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mbura, hɨfɨtɨre haya, hoafɨyuhü yahuya, “Bret nda wandɨ fisaf-ane, sɨhamumbo farɨhefepurɨ-mbohünda. Ndanɨ-moatükunɨ nda se randu ndundɨ, wambo hohoanɨmombohünda,” mehu. 25 Ranɨyu asu sesɨ ra sowasümo mburu, mare yare yahurai kap amboanɨ semündü haya, hoafɨyuhü yahuya, “Kap ndanana Godɨndɨ sɨmborɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefe moatükun-ane, asu wandɨ horɨnambo ŋgɨnɨndɨ tükündɨfemboe. Ndanɨ-moatükunɨ nda se nɨnɨ-sɨmboanɨ-yomo asɨmɨndɨmo ra se randu ndundɨ wambo hohoanɨmo-yondɨrɨmbohünda,” mehu. 26 Muŋguambo si ra se bret nda sahüsi asu kap ndanambe sɨmɨndi arɨhündɨ ana, Adükarɨ ai yɨfɨmayu ranahambo weindahɨ hoafɨyei rɨhündühanei. Ranɨ-moatükunɨ ra se randɨhi ŋgeianɨ, asu Adükarɨ ai hɨhɨrɨfi mbɨkusuwamboane

Nindou ai Adükarɨndɨ sesɨ moaruwaimbo-areandɨ ana, ai hüti-ani

27 Ranɨmboane nindou düdi ai ndofe hohoanɨmo-koateyuhü, ai bret ra sesü, asu kap ranambe hoe sümündü arandɨ ana, Adükarɨndɨ fi asu horɨ ra moaruwaimbo-reandühani, asu nindou ranai ahandɨ fi hüti-anandɨ. 28 Nindou ai moanɨ ahandɨ fi ranahambo hohoanɨmondu hoeindeandühɨ anɨmbo, ai bret ra dedü asu kap ranambe hoe ndümündü ndandɨ. 29 Ranɨ-moatükunɨ ra rahurai-ane: Nindou düdi ai Adükarɨndɨ fi ranahambo ndofe hohoanɨmo türüfoefekoateyu haya, moanɨ sesɨ ra sesü, kap ranambo hoe sɨmündɨ arandɨ ana, ai ahandɨ fi ra ahandɨhoarɨ hüti-anandɨ. 30 Sapo ranɨmboanei nindou afɨndɨ se aŋgünɨmboyeihɨ, hamɨndɨ kemɨndɨkoate-yeihɨ, asu bɨdɨfɨrɨ ai yɨfɨmayei. 31 Asu sɨhɨrɨ sɨhefɨhoarɨ sɨhefɨ fi ranahambo türüfoarɨhundühɨ, bret sahusifɨ, asu hoe asɨmɨndefɨ ana, Godɨndɨ hɨmboahü ŋgɨrɨ hütindefɨ. 32 Ŋga asu Adükarɨ ai sɨhefɨ hohoanɨmo ranahambo türüfoare-amunühɨ, aboedɨkoate-mayowambo sɨhefɨ hohoanɨmo ŋgorü-süŋgure arandɨ. Ai sɨhefɨmbo rawareamun-anɨmbo, asu sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ hɨfɨ ndanɨhündambo nindou rawehindɨ nou, ai-babɨdɨ awarɨndɨhehundɨ.

33 Wandafɨ mamɨ, ranɨ-mayoamboane, asu se sesɨmbohünda fandɨhindühɨ ana, awi se sesɨmbo mbɨseimbo ra bɨdɨfɨrambo hɨbadɨhündürɨ hehimbo anɨmbo, mamɨ dagüdi. 34 Nindou düdi ai wembombonduhɨ ana, ai ahandɨ worambe anɨmbo mbɨsesüwamboane. Rananɨmbo asu se mamɨ fandɨhindühɨ amboanɨ, asu ŋgɨrɨ Godɨndɨ papɨ-hoafɨ ranambe ŋgei. Bɨdɨfɨrɨ hoafɨ awi eŋgorosɨ, ŋga asükainda tükündaheandüh-anɨmbo ranamboanɨ dɨdɨboado-ndɨheamboyahɨ.

Copyright information for `AGG