1 Corinthians 12

Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayo ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ ratüpurɨ moatükunɨ

Wandafɨ mamɨ, ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ ratüpurɨ Yifiafɨ Aboedɨ sai-arandɨ ranahambo se ndorɨhi fɨfɨrɨmbɨrɨhinda samboanahɨ. Horombo se Godɨndɨ hoafɨ süŋgufekoate nɨmboeiambe, ranɨ-sɨmboanɨ ana muŋguambo si maho ra sɨsamɨ god hoafɨkoate, yɨfɨ nahurai meŋgoro, ranɨ sowanamboyo ai sɨheimbo hürɨhümündi-hündürɨ hei marɨhünda, asu ranɨ-süŋgu hei marɨhündɨ ra se fɨfɨrɨhimboanei. Ranɨmboanahɨ asu se ndanɨ-moatükunɨ ranahambo fɨfɨrɨndɨhindɨ asahɨ, ra ndahurai-ane. Asu Yifiafɨ Aboedɨ ranai nindou ŋgoründɨ fiambe amaro-ana, nindou ranai ŋgɨrɨ hoafɨndühɨya, “Sisas ai moaruwaimbo-mbɨfiyu-wamboane,” mbüsu. Ŋga asu nindou mamɨ ai hoafɨyuhüya, “Sisas ai Adükar-ani,” ehu ana, asu ai Yifiafɨ Aboedɨndɨ süŋgu yaŋgɨr-ane hoafɨyu arandɨ.

Yifiafɨ Aboedɨndɨ ratüpurɨ ra afɨnd-ane eŋgorosɨ, ŋga asu awi Yifiafɨ ranana mamɨ ranɨ yaŋgɨr-ane sagadürɨ arandɨ. Adükarɨndɨ ratüpurɨ ra ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ ratüpur-anesɨ, ŋga asu Adükarɨ mamɨ ranahamboane ratüpurɨyei arɨhündɨ. Ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ ratüpurɨ ŋgɨnɨnd-ane, ŋga God mamɨ ranai-ani nindou muŋgu ranaheimbo ŋgɨnɨndɨ ra sagadürɨ arandɨ. Yifiafɨ Aboedɨ ranane ahandɨ-mayo ŋgɨnɨndɨ ra nindou mamamɨ ranaheimbo tüküfe arandɨ nindou muŋguambo farɨhefe-ndürɨmbohünda. Nindou ŋgorümbo Yifiafɨ Aboedɨ ranai ŋgɨnɨndɨ sagadowohane ndofe hohoanɨmo wataporɨmbo-yondürɨmbohünda. Ŋga asu nindou ŋgorümbo mare Yifiafɨ mamɨ ranai ŋgɨnɨndɨ sagadowohane ndofe fɨfɨrɨfe ranahambo wataporɨmbo-yondürɨmbohünda. Yifiafɨ mamɨ ranane nindou ŋgorümbo anɨhondümbofe hohoanɨmo ra sagado arandɨ. Asu mare Yifiyafɨ mamɨ ranane ai nindou ŋgorümbo nindou aŋgünümbo-yeimbɨmbo dɨdɨboado-fendürɨ-rambo ŋgɨnɨndɨ ra sagado arandɨ. 10 Asu nindou ŋgorümbo hepünɨfeimbɨ moatükunɨ refembo ŋgɨnɨndɨ ra sagado arandɨ. Asu nindou ŋgorümbo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyo rambo ŋgɨnɨndɨ ra sagado arandɨ. Asu ŋgorümbo ai Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayoyo asu moaruwai nendɨyei-mayoyo ratüpurɨ ra türüfoefembohünda ŋgɨnɨndɨ ra sagado arandɨ. Nindou ŋgorümbo ranɨ-poanɨmbo hoafɨ hoafɨmbo ŋgɨnɨndɨ ra sagado arandɨ. Asu ŋgorümbo ranɨ-poanɨmbo hoafɨ hɨhɨrɨfoefe hoafɨ ŋgɨnɨndɨ ra sagado arandɨ. 11 Yifiafɨ Aboedɨ mamɨ ranane ai ranɨ-poanɨmbo ranɨ-poanɨmbo ŋgɨnɨndɨ ranahambo yare arandɨ asu ai-ane moanɨ ahandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ nindou mamamɨ ranaheimbo ŋgɨnɨndɨ yɨboborearü arandɨ.

Muŋguambo sɨhɨrɨ fi mamɨ ranahandambo bɨdɨfɨr-anefɨ

12 Fi ra mam-anesɨ, ŋga asu ŋgorü-poanɨ ŋgorü-poanɨ moatükunɨ ra ranɨfihɨ papɨreamboane. Ahandɨ ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨmbo moatükunɨ afɨnd-anesɨ, ŋga fi mamɨ ranɨfihɨ türemarand-ane. Krais ai rahurai-ani. 13 Mamɨ ranɨ-süŋgumboane muŋguambo sɨhɨrɨ, Suda, Suda-yafe ndɨfo, moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ, asu moanɨ nɨmboeimbɨ nindou, sɨhɨrɨ fi mamɨ ranɨnambo hundürɨmayefɨ. Asu muŋguambo sɨhefɨmbo God ai Yifiafɨ mamɨ ra masemunɨ.

14 Fi ranana moanɨ mamɨ moatükunɨnambo yaŋgɨrɨyopoanɨ pare haya anɨŋgo. Aiana afɨndɨ ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ moatükunɨ ra papɨre mburamboane fi ra mamɨ nahurai anɨŋgo. 15 Asu tɨŋarɨ ai hoafɨndowohüya, “Roana watɨŋarɨ-yahɨpoanɨ, ranɨmboane asu ro fi ranahandɨ-yahɨpoanɨ,” mbɨsɨmboesɨ, ŋga sapo aiana fi mamɨ ranahandamboane. 16 Asu hɨmboambe ai hoafɨndowohüya, “Roana hɨmboarɨyahɨpoanɨ, ranɨmboane roana fi mamɨ ranahandɨyahɨpoanɨ,” mbɨsɨmboesɨ, ŋga sapo aiana fi mamɨ ranahandamboane. 17 Asu fi muŋgu ranai hɨmboarɨ ranɨ yaŋgɨrayo ana, asu nüŋgunde hɨmborɨmanda? Asu fi muŋgu ranai hɨmboambe ranɨ yaŋgɨrayo ana, nüŋgunde fɨsɨŋarü kamadada? 18 Fi mamɨ ranana ai yahuraiyopoanɨ, ŋga God ai moanɨ ahandɨ hohoanɨmonambo ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ moatükunɨ ra fi mamɨ ranɨfihɨ papɨmareand-ane. 19 Ŋga asu fi mamɨ ranahandambo moanɨ mamɨ ranɨ yaŋgɨrayo ana, asu fi ranai nahü manɨŋgoa? 20 Fi ranai moanɨ yare nɨŋgowan-ane, asu fi mamɨ ranɨfihɨ ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ moatükunɨ ranai papɨre haya anɨŋgo.

21 Ranɨmboane asu ŋgɨrɨ hɨmboarɨ ai watɨŋarɨmbo hoafɨndowohüya, “Ro ŋgɨrɨ sɨhambo ndahamɨndɨhanɨnɨ,” mbɨso, ŋga wanɨ. Asu ŋgɨrɨ mbɨro ai tɨŋarɨmbo hoafɨndowohüya, “Roana ŋgɨrɨ sɨhambo ndahamɨndɨhanɨnɨ,” mbɨso, ŋga wanɨ. 22 Ŋga awi sɨhɨrɨ nahanɨnɨyo sɨhefɨ fi ranahambo ranana ŋgɨnɨndeimbɨ-yopoanɨ asefɨ, ranɨ-moatükunɨ ranai fi ranɨfihɨ paiarɨkoate-ayo ana, asu ŋgɨrɨ fi ranai aboedɨ ndonde nɨŋgo, ŋga wanɨ. 23 Asu fi ranahandambo bɨdɨfɨrɨ moatükunɨmbo sɨhɨrɨ aboedɨ moatükunɨ-yopoanɨ asefɨ, ranahamboanefɨ sɨhɨrɨ aboedɨ yihuruhu arɨhundɨ. Ŋga asu fi ranahandambo bɨdɨfɨrɨ amoanɨŋgɨmbü moatükunɨ ranahamboane aboedɨ dɨdɨboado-arɨhundɨ. 24 Fi bɨdɨfɨrɨ aboedɨ ra moanɨ hɨnɨŋgɨrɨhu arɨhundɨ. Ŋga God aiyu ahandɨhoarɨ muŋguambo ranɨ-poanɨ ranɨ-poanɨ fi bɨdɨfɨrɨ ra fi mamɨ ranɨfihɨ mamambere hɨnɨŋgɨmareandɨ. Ranɨyu asu fi bɨdɨfɨrɨ ranahambo moanane asei ranahambo ai ndorɨhoeimbɨ hɨnɨŋgɨre marandɨ. 25 Fi mamɨ ranai ŋgorü-poanɨ ŋgorü-poanɨmbeyo yahuhayambo yare hɨnɨŋgɨreambo-yupoanɨ, ŋga fi mamɨ bɨdɨfɨrɨ, mamɨ bɨdɨfɨrɨ ranai mamɨ hohoanɨmo süŋgu sɨmborɨ farɨhefirü-mbeyeia yahuhayamboyu yare hɨnɨŋgɨmareandɨ. 26 Ranɨmboane fi ra ŋgorü mamɨ bɨdɨfɨrɨ asübusɨmboayo ra, asu fi mamɨ muŋgu ranai-amboanɨ asübusɨyowohane. Asu fi ra mamɨ bɨdɨfɨrɨ aboed-ane asei ana, asu muŋguambo fi ranai-amboanɨ aboedɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyowohane.

27 Ranɨmboane muŋguambo nindou se Kraisɨndɨ fi-anei anɨmboei. Asu muŋguambo se ahandɨ fi bɨdɨfɨrɨ nou-ayei. 28 God ai bɨdɨfɨrambo Kraisɨndɨ nendɨ-mayei ranaheimbo rahurai yare hɨnɨŋgɨmarearü. Weaŋgurühɨdɨdɨ ranai Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ, ranɨkɨmɨnɨndɨ ranai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyei-rɨhündeimbɨ, asu ranɨkɨmɨ ra yamundu-rundeimbɨ, asu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rarɨhi-rɨhündeimbɨ, asu nindou aŋgünümbɨ aboedɨrɨhi-rɨhündeimbɨ, asu nindou farɨhehi-rɨhündeimbɨ, asu muŋguambo ratüpurɨ aho ra hɨfandɨrühɨ-rɨhündeimbɨ, asu ŋgorü-poanɨmbo hoafɨ hoafɨyo-ramboanei ranaheimbo hɨnɨŋgɨ-mareandürɨ. 29 Awi nindou muŋguambo Kraisɨndɨ hoafɨ sahümündi hei-rɨhündeimbɨ yaŋgɨrɨyei anɨmboeia? Awi muŋguambo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyei-rɨhündeimbɨ nindou yaŋgɨrɨyei anɨmboeia? Awi muŋguambo yamundɨhi-rɨhündeimbɨ nindou yaŋgɨrɨyei anɨmboeia? Awi muŋguambo hepünüfeimbɨ moatükunɨ ratüpurɨyei rɨhündeimbɨ yaŋgɨrɨyei anɨmbooeia? 30 Asu muŋguambo nindou ai aŋgünümboyeimbɨmbo aboedɨ-fendürɨmbo ŋgɨnɨndeimbɨ yaŋgɨrɨyeia? Muŋguambo nindou ai ŋgorü-poanɨmbo hoafɨ ra hoafɨyei-rɨhündeimbü yaŋgɨrɨyeia? Asu muŋguambo nindou ai hoafɨ ra hɨhɨrɨfoadɨhi hoafɨyei-rɨhündeimbü yaŋgɨrɨyeia? E! ranɨ-moatükunɨ ra ai wanɨ. 31 Se moanɨ aboedɨ hamɨndɨ moatükunɨ ranɨ yaŋgɨrɨ semɨndɨmbo ŋgusüfo pandɨhindɨ.

Sɨhɨrɨ nindou amurambo ŋgusüfo pandɨhumboane

Ŋga ro sɨheimbo nahanɨyo aboedɨ hamɨndɨ nafɨ aho ranahambo nafuindahandürɨ samboanahɨ.

Copyright information for `AGG